Plastpol_Plastic Industry

Packaging is, of course, on of the most important industries that uses plastic. ( Source: Brett Jordan (Unsplash) )

“Technology that fits our times” | เทคโนโลยีที่มาในเวลาที่เหมาะสม

อุตสาหกรรมแปรรูปยางและพลาสติกระหว่างประเทศกำลังจะร่วมกันจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Plastpol ครั้งที่ 24 ที่เมือง Kielce ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคมนี้

ความต้องการพลาสติกของโปแลนด์อยู่ในอันดับ 6 ในยุโรปรองจากเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน และเกรทบริเทน Kazimierz Borkowski กรรมการผู้จัดการ Plastics Europe Poland Foundation อธิบายในที่ประชุม การบริโภคพลาสติกโดยรวมในกลุ่มธุรกิจเฉพาะแบ่งออกเป็น ความต้องการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 33.5% เมื่อเทียบกับ 31.5% ในปีที่แล้ว ในภาคการก่อสร้างความต้องการลดลงจาก 27.6% เป็น 24.4% ภาคยานยนต์และ E&E มีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.4% และ 6.2% ตามลำดับ

งานแสดงสินค้า Plaspol เป็นเวทีสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอุตสาหกรรมพร้อมการประชุมและสัมมนาพิเศษ บนพื้นที่จัดแสดงเครื่องจักรจำนวนมากซึ่งจะมี Live ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นโอกาสในลงทุนที่มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้ จะมีการมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมภายในงานด้วย

Plastpol_Plastic Industry
Packaging is, of course, on of the most important industries that uses plastic. ( Source: Brett Jordan (Unsplash) )

Who is attending?

งาน Plaspol ในปีนี้จะมีบริษัทต่าง ๆ จาก 39 ประเทศเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า บนพื้นที่จัดแสดง 34,000 ตารางเมตร โดยมีบริษัทต่างชาติในสัดส่วนถึง 50% ของบริษัทที่เข้าร่วมแสดงงานทั้งหมด ส่วนตัวเลขของผู้เข้าร่วมชมงานปีนี้ Plastpol คาดว่าจะมีประมาณ 19,760 คน ในการสำรวจเพื่อหาปัจจัยในการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ ปรากฏว่าตัวเลขของผู้เข้าชมงานเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดที่ 66.9% ส่วนปัจจัยสำคัญอีกสองประการก็คือ ความเป็นที่จดจำของอีเวนท์และจำนวนของผู้แสดงสินค้า (exhibitors) โดย 98.6% ของผู้แสดงสินค้าแสดงเจตจำนงค์ว่าจะเข้าร่วมงานในครั้งหน้า

นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก โซนพลาสติกชีวภาพจะโฟกัสที่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือผลิตภัณฑ์ที่เป็น biobaseและสามารถเน่าเปื่อยสูญสลายไปได้

Product and service categories at the show

หมวดหมู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน Plastpol 2020 มีมากมายและรวมถึง เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ (machines and appliances), แม่พิมพ์และทูลส์ (moulds and tools), บรรจุภัณฑ์และการออกแบบ, คอมโพสิต, พลาสติก, ยางและสินค้าแปรรูปจากยาง, ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล, ICT และการพิมพ์ 3 มิติ

ในด้านของผู้เข้าชมส่วนใหญ่คือ ผู้คนในแวดวงของอุตสาหกรรมพลาสติกและเทคโนโลยีการแปรรูปพลาสติก และยังรวมถึงบริษัทด้านบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิล ในส่วนของโปรไฟล์ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่มาจากภาคการผลิต และสัดส่วนใกล้เคียงกันมาจากบรรดาผู้บริหารและตัวแทนในตำแหน่งต่าง ๆ

 

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/technology-that-fits-our-times-a-908178/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ChoiceMakers | Bio & Micro Plastics : พลาสติกสายพันธุ์ใดที่ควรหยุดใช้ [ep.3]

About The Author