umati-02

umati สู่ภาษาเดียวกันของ Machine Tools

umati หรือ Universal machine tool interface ก้าวไปอีกขั้นสู่มาตรฐานการเชื่อมต่อซึ่งจะเป็นที่ยอมรับทั่วไป เมื่อ VDW (สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเยอรมัน) และ OPC Foundation จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน (Joint Working Group) สำหรับภาระกิจนี้

“ผู้ที่สนใจจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโดยมีผลทันที” ดร. Alexander Broos ผู้จัดการโครงการ umati ที่ VDW กล่าวในงานแถลงข่าวของ OPC Foundation ที่งานแสดงสินค้า SPS-IPC Drives ในนูเรมเบิร์ก

“กลุ่มจะเริ่มทำงานในเดือนมกราคม 2019 สมาชิกที่สนใจของ OPC Foundation, VDW หรือสมาคมในสังกัดที่ต้องการร่วมมือในการพัฒนา umati ร่วมกันในนาม Companion Specification ของ OPC Foundation โปรดติดต่อเรา”

ด้วยวิธีนี้ VDW ต้องการแน่ใจว่า ความต้องการทั่วโลกของลูกค้าและผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรจะรวมอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มการยอมรับใน ‘ภาษาเดียวกันของเครื่องจักรกล’ เพื่อให้ umati เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

อธิบายได้อีกอย่างว่า umati เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือ IoT แบบ Universal Interface ที่สามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยี ทั้งกับเครื่องจักรและไอทีจากแบรนด์ต่างๆ เข้าด้วยกัน

ตามมาตรฐานสากล ร่างของ umati ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน (มืออาชีพ) สำหรับการพิจารณาตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น หลังจากกำหนดเส้นตายแล้ว ข้อคิดเห็นที่ได้รับจะถูกรวบรวมอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถปรับใช้กับมาตรฐานอันเป็นข้อสรุปร่วมกันได้ ต่างจากรูปแบบขององค์กรด้านมาตรฐานดั้งเดิม OPC UA ยังรวมถึง configuration files หรือไฟล์กำหนดค่าที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง OPC เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในเครื่องจักร จากนั้นก็สามารถจัดการกับการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงได้

Umati_EMO

บทพิสูจน์แนวความคิดที่ EMO Hannover 2019

umati ได้ผ่านการทดสอบสำคัญครั้งแรกในงานแสดงสินค้า AMB 2018 ที่เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี เครื่องจักร 15 เครื่องจากผู้ผลิต 9 รายที่มีแพลตฟอร์มควบคุม 5 ตัวถูกเชื่อมต่อกับ communication partnersจำนวนมาก การแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่บนฐานของการ extract พารามิเตอร์ชุดแรกซึ่งกำหนดขึ้นร่วมกัน บริษัทที่เข้าร่วมรายงานว่า การตั้งค่าเครือข่ายการสื่อสารใช้เวลาระหว่าง 8 ถึง 16 ชั่วโมง

“หลักไมล์สำคัญขั้นต่อไปสำหรับ umati คือการนำเสนอผลงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้นที่งาน EMO Hannover 2019 ในงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลกด้านโลหะการ เราต้องการนำเสนอ umati ต่อ partners ในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มผู้มีส่วนร่วมให้มีจำนวนมากขึ้น” Broos จาก VDW ประกาศ ด้วยเหตุนี้ VDW จึงมีส่วนร่วมในการเจรจากับคู่ค้าที่สำคัญที่สุดในตลาดต่างๆทั่วโลก นอกเหนือจากความร่วมมือที่วางแผนแล้วไว้กับบริษัทต่างๆ  VDW กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ sister association ในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้และที่อื่น ๆ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

ปูทางสู่ Industry 4.0 ด้วย umati

EMO 2019: คำตอบสำคัญว่าด้วย umati

Emo Hannover 2019: Umati มาแล้ว!

About The Author