Polypropylene market

ตลาดโพลีโพรพิลีนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เยอรมนี — จากการวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์โดย Ceresana เปิดเผยว่า ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามจำกัดความต้องการการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ความต้องการโพลีโพรพีลีน (PP) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

PP เป็นพลาสติกมาตรฐาน ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการใช้งานในด้านอื่นๆ อีกมากด้วย ตั้งแต่เส้นใยสิ่งทอ เครื่องใช้ในครัวเรือน และชิ้นส่วนรถยนต์ ไปจนถึงท่อน้ำและสารเติมแต่งคอนกรีต สถาบันวิจัยทางการตลาด Ceresana ได้มีการวิจัยตลาดโลก มีการศึกษาเกี่ยวกับโพลีโพรพิลีนเป็นครั้งที่ 6 และจากการวิเคราะห์ตลาดโพลีโพรพิลีนครั้งล่าสุดคาดการณ์ว่า รายได้จากพลาสติกประเภทต่างๆ ที่รีไซเคิลได้ง่าย จะเติบโตโดยเฉลี่ย 5.6 % ต่อปีจนถึงปี 2030 

Cresana has examined the global market for polypropylene.(Source: Ceresana)

โพลิโพรพิลีนจำนวน 19.1 ล้านตัน มีการแปรรูปเป็นฟิล์ม กระเป๋า กระสอบ และซองพลาสติก ในปี 2020 ซึ่งหมายความว่าบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นยังคงเป็นตลาดการขายที่สำคัญที่สุดสำหรับวัสดุโพลิโพรพิลีนนี้ มีการใช้อีก 17.3  ล้านตันในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบแข็ง เช่น สำหรับบรรจุภัณฑ์และฝาปิดสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สารเคมี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและในครัวเรือน ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและเส้นใยตามตลาดโพลิโพรพิลีน โพลีโพรพิลีนเป็น Semi-crystalline thermoplastic polymer หรือโพลีเมอร์เทอร์โมพลาสติกกึ่งผลึก นอกจากโฮโมพอลิเมอร์ (Homopolymers) ที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว อีกทั้งยังมีโคพอลิเมอร์ (Copolymers) เช่น โคโพลีเมอร์แบบสุ่มและแบบบล็อก โฮโมพอลิเมอร์คิดเป็นประมาณ 67 % ของความต้องการ PP ทั่วโลก

ในส่วนยุโรปและอเมริกาเหนือใช้โคพอลิเมอร์ PP มากกว่าภูมิภาคอื่นอย่างมีนัยสำคัญ อุตสาหกรรมพลาสติกใช้ประโยชน์จากโพลิโพรพิลีนในการฉีดขึ้นรูปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตสินค้าที่เหมือนกันจำนวนมาก: ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ไปจนถึงส่วนประกอบที่มีความแม่นยำและซับซ้อนสูง และประเภทของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นแทบทั้งหมด โพลิโพรพิลีนเกือบ 25.7 ล้านตันถูกแปรรูปโดยการผลิตฉีดขึ้นรูปตั้งแต่ในปี 2020 

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/polypropylene-market-continues-to-grow-a-1080436/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

About The Author