plastics industry

อนาคตที่สดใสของพลาสติกยานยนต์

ตามรายงานวิจัยตลาดใหม่ฉบับหนึ่ง ขนาดของตลาดพลาสติกยานยนต์ทั่วโลกสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก 21.1 พันล้านดอลล่าร์ในปี 2021 เป็น 30.8 พันล้านดอลล่าร์ในปี 2026 ที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 7.9 เปอร์เซ็นต์

ตลาดโพลีโพรพิลีนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เยอรมนี — จากการวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์โดย Ceresana เปิดเผยว่า ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามจำกัดความต้องการการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ความต้องการโพลีโพรพีลีน (PP) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมพลาสติกฟื้นตัว หลังตกต่ำจากโรคระบาดในปี 2020

ประเทศสหรัฐอเมริกา — สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกได้ออกรายงานแนวโน้มประจำปี ที่งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับการแปรรูปพลาสติก Fakuma ครั้งที่ 27 รายงานซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลการค้าจากทั้งปี 2020 และหกเดือนแรกของปี 2021 ระบายภาพที่ซับซ้อนแต่ดูมีความหวังของอุตสาหกรรมพลาสติกสหรัฐฯ ในตลาดโลก รายงานแนวโน้มโลกและชุดข้อมูลที่มาด้วยกันให้บัญชีที่ครอบคลุมของการส่งออกและการนำเข้าจากทั่วโลกพลาสติกของสหรัฐฯ ในแต่ละหมวดของสี่หมวดของอุตสาหกรรมพลาสติก—

BASF จะจัดแสดงโซลูชันที่หลากหลายของพลาสติกที่ยั่งยืน

BASF ตั้งเป้า ที่จะมีส่วนช่วยในเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกันกับลูกค้าและหุ้นส่วน ที่ซึ่งวัตถุดิบจะถูกสงวนไว้ ลดของเสียพลาสติกและวัสดุสามารถพัฒนาศักยภาพเต็มที่ได้ระหว่างการใช้งาน บริษัทจะจัดแสดงวัสดุเหล่านี้เป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 ต.ค. ที่งาน Fakuma ในเมืองเฟรดิกชาเฟน ประเทศเยอรมันี

Plastics knowledge day 2019

อุตสาหกรรมพลาสติกคือโลกที่อยู่ใกล้ตัวเรา แต่จะมีใครรู้ว่าวายร้ายต่อสิ่งแวดล้อม (ในการรับรู้ทั่วไป) ใช้เทคโนโลยีอะไรในการพัฒนาภาพลักษณ์ทั้งบวกและลบของมัน บางคำตอบต้องเดินไปหาคำถามเอง ในงานที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับพลาสติกอย่างถึงแก่น ด้วยความเข้าถึงและเข้าใจโลกของพลาสติกโดยแท้ ที่เยอรมนี