สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฯ ปลุกไอเดียนักศึกษา ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา

เข้าสู่รอบสุดท้ายของการตัดสินโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019 เวทีที่จะมาปลุกไอเดีย นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ จากประสบการณ์นอกห้องเรียนในการประกวดทำคลิปโฆษณา ซึ่งเป็นอีกเวที ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมด้วยพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศกว่า 63 สถาบันมาร่วมกันเปิดเวทีให้ได้แสดงฝีมือ เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่

นายสุภัค ลายเลิศ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาได้ทักษะ และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ในการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมสูงสุด ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ผลิตไวรัลคลิปโฆษณา ตามโจทย์ที่ได้กำหนดขึ้น จากหลากหลายโจทย์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังคงได้รับความร่วมมือเป็นจำนวนมากจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 721 คลิป ของนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศกว่า  56 สถาบัน

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด, บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นานมี จำกัด

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ 2รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และ ขณะที่รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยในรอบสุดท้ายของการตัดสิน มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 27 ทีม จาก 9 สถาบัน ซึ่งในรอบนี้ แต่ละทีมต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์  สามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้จริง รวมถึงตรงตามเป้าหมายของผู้สนับสนุนที่ได้ให้โจทย์ในการทำงาน คะแนนตัดสินจากคณะกรรมการจะนำมารวมกับคะแนนผลโหวต ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปชมผลงานผ่านเว็บไซต์โครงการ  นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผ่าน www.x-campuscontest.com นายสุภัคกล่าวและเพิ่มเติมว่า

ทั้งนี้ สมาคม ฯ เชื่อว่าประโยชน์สูงสุดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากรางวัลที่นักศึกษาที่จะได้รับก็คือประสบการณ์อันมีค่า ทั้งจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันต่าง ๆ และ ยังได้บ่มเพาะความรู้เชิงลึกผ่านกูรูที่มีประสบการณ์การผลิตโฆษณา และความรู้นอกตำราของผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงอุตสาหกรรมที่หลากหลายเข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ได้เห็นภาพรวมของธุรกิจต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรต่อไป”

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้านการผลิตสื่อดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่กระทรวงฯ พยายามส่งเสริมบุคลากร ให้มีทักษะ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำเอาไอที หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มผลงานเชิงคุณภาพ

โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริง ซึ่งเวทีนี้เป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมทักษะในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะตอบโจทย์การทำงานในโลกอนาคต”

X Campus Ads Idea Contest 2019

About The Author