Warehouse Technology_Cover2

Logistics: What is warehouse technology? รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้า (2)

มาทำความรู้จักคลังสินค้าอีกสองแบบก็คือ คลังสินค้าแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง (Procurement Warehouse) และ คลังสินค้าที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายวิธีการขนส่ง หรือ Trans-shipment Warehouse

โลจิสติกส์

คลังสินค้าแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง (Procurement warehouse) – จุดเริ่มต้นของ intralogistics

นอกเหนือจากลักษณะทั่วไป คลังสินค้าแบบนี้ยังมีความแตกต่างตามตำแหน่งในห่วงโซ่โลจิสติกส์:

โลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง (procurement logistics) คืออะไร?

ในกรอบของ procurement logistics บริษัทดูแลการจัดซื้อสินค้าและการขนส่งวัสดุและสินค้าไปยังคลังสินค้าที่รับมอบสินค้าหรือ เพื่อนำไปผลิต โลจิสติกการจัดซื้อจัดหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการผลิตและการจัดจำหน่าย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทต่างๆ จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงเป็นการรับประกันด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน การจัดซื้อ-จัดจ้างจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ บริษัท

อะไรคือข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ ‘โลจิสติกในการจัดซื้อ-จัดจ้าง’ (procurement logistics)

‘โลจิสติกในการจัดซื้อ-จัดจ้าง’ เป็นกระบวนการที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลังสินค้าของพวกเขามีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ดังนั้น ตัวเลือกที่ดีทั้งในเรื่องของสถานที่ตั้ง เทคโนโลยีคลังสินค้าที่ช่วยประหยัดต้นทุน นโยบายด้านสินค้าคงคลังที่ยั่งยืน การจัดการวงจรสินค้าคงคลังและกระบวนการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการติดตั้งบัฟเฟอร์เพื่อเชื่อมช่องว่างอุปทานที่อาจเกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เกิดการผลิตที่ตรงต่อเวลาเพื่อต้นทุนการจัดเก็บที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

นักโลจิสติกส์จัดซื้อ-จัดจ้างในอุดมคติ ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่คอยจับตาดูพัฒนาการของราคาและแนวโน้ม รู้ทั้งส่วนลดของผู้ผลิตแต่ละรายและมองการณ์ไกล เช่น ล่วงรู้ถึงปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลผลิต ในเวลาเดียวกันก็ต้องจับตาดูคู่แข่ง ทั้งด้วยการติดตามกลยุทธ์การตลาดและนโยบายการจัดซื้อจัดหาของคู่แข่งด้วย เนื่องจากมีวัตถุดิบจำนวนมากมายนำเข้ามาจากต่างประเทศจึงต้องรู้ดีทั้งในเรื่องของวันหยุดประจำชาติ เรื่องของกฎเกณฑ์ด้านภาษีศุลกากรต่างๆ รวมถึงอุปสรรคทางการค้าอื่น ๆ

คลังสินค้าจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement warehouses) คืออะไร?

คลังสินค้าจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือ Procurement warehouse คือผู้จัดการ-จัดหาความจุของพื้นที่จัดเก็บสำหรับสินค้าที่ใช้ในการผลิต โดยปกติคลังสินค้าจะตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ผลิต ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น คลังสินค้าจัดซื้อ-จัดจ้างอยู่ภายนอกไกลออกไปด้วยเหตุผลเรื่องพื้นที่ ในกรณีเช่นนี้ ต้องมีการรับประกันด้วยระบบการขนส่งที่เชื่อถือได้ ส่วนบุคลากรในคลังสินค้าจัดซื้อ-จัดจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้า และรับผิดชอบการกระจายงานภายใน (internal distribution) อย่างไรก็ตาม กระบวนการเหล่านี้กำลังดำเนินไปด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น

Warehouse_Logistics

การจัดการ / คลังสินค้าที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายวิธีการขนส่ง (trans-shipment warehouses) – หัวใจของการผลิต

Trans-shipment logistics หรือ โลจิสติกส์เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายวิธีการขนส่ง คือการจัดการกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากวิธีการหนึ่งไปยังอีกวิธีการหนึ่ง คำว่า “อุปกรณ์การทำงาน” ในที่นี่ประกอบด้วยยานพาหนะขนส่งทั้งหมดทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ทางรถไฟและทางถนน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีในการขนส่งใน trans-shipment logistics การเปลี่ยนแปลงแบบง่ายของวิธีการขนส่ง เรียกว่า bi-modal transport ส่วนการเปลี่ยนแปลงวิธีการสองครั้งเป็นการขนส่งแบบ tri-modal การตัดสินใจว่าจะเลือกรูปแบบใดในการขนส่งสินค้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของเวลา ความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย

ข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ trans-shipment logistics

Trans-shipment logistics สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ intra and extra-logistics ซึ่งแปลว่า เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มันเชื่อมโยงทั้งตลาดการจัดซื้อ-จัดหาและการขาย ในกรณีที่ไม่มี trans-shipment เกิดขึ้นทันทีจะต้องจัดเก็บสินค้าในสถานที่จัดเก็บสินค้าส่วนกลางที่ใดที่หนึ่ง

คลังสินค้าแบบ trans-shipment คืออะไร

ที่จัดเก็บสินค้าชั่วคราว หรือ trans-shipment warehouses ใช้สำหรับการรับมอบสินค้าในระยะสั้น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่า สามารถจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้ในปริมาณมากที่สุด โดยหลักแล้วสินค้าควรจะถูกจัดวางไว้ที่จุดเปลี่ยนถ่ายวิธีการขนส่ง หรือ trans-shipment point ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี คลังสินค้าแบบนี้ยังสามารถจัดแยกประเภทสินค้า และประกอบสินค้าที่ต้องขนส่งไปยังปลายทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เหตุผลทั่วไปคือต้องการหลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บกลางอีกแห่ง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

Logistics: What is warehouse technology? รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้า (1)

Logistics: What is warehouse technology? รู้จักเทคโนโลยีคลังสินค้า (3)

อ้างอิง: 

https://www.etmm-online.com/what-is-warehouse-technology-definitions-and-application-examples-a-854223/

 

About The Author