robot

เราเชื่อใจ ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือไม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โพลล่าสุดจาก IBM แสดงให้เห็นว่า ผู้คนตื่นตัวที่จะซื้อหา self-driving car หรือ รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง/รถยนต์ไร้คนขับ/ยานยนต์อัตโนมัติ (ไม่ว่าจะเรียกในนามใดมันก็คือรถที่คนไม่ต้องขับเอง) ไว้ในครอบครองสักคัน จากการสำรวจความคิดเห็นผู้คนในยุโรปภาคกลางและภาคตะวันออก ว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์: artificial intelligence หรือ AI ที่กำลังขยับเข้ามาใกล้ชิดเราในชีวิตประจำวันเข้าไปทุกที

IBM
Eventually, AI will truly augment one’s intelligence, and help one become more creative and productive both at work and for personal tasks. (Bild: www.ibm.com)

จากผลการวิจัยล่าสุด จัดทำโดยบริษัท NMS Market Research (ซึ่งได้รับมอบหมายจาก IBM) ทำการสำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า 2,000 คน เก้าในสิบของการสัมภาษณ์ผู้คนในภาคกลางและภาคตะวันออกของยุโรปบอกว่า เคยได้ยินเรื่องปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI แม้ว่าทุกคนจะไม่สามารถจำตัวอย่างของการใช้แอปพลิเคชั่น AI ได้ แต่ 80% ของผู้ใช้เหล่านั้นคาดว่า จะเห็นความแพร่หลายของเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น

การวิจัยนี้ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อ AI ในสาธารณรัฐเช็ก, ฮังการี, โปแลนด์และรัสเซีย พบว่าคนส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยชาวฮังกาเรียนและรัสเซียเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีดังกล่าวมากที่สุด

ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้มีความหวังสูงจาก AI จากการสำรวจพบว่า 63% ของชาวรัสเซียและชาวฮังกาเรียน 56% ของชาวเช็กและ 53% ของชาวโปแลนด์ต่างให้ความไว้วางใจ AI ข้อมูลการวิจัยบ่งชี้ว่า คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ยินดีที่จะเห็นนวัตกรรมที่มี AI 80% ของผู้คนในรัสเซียและ 70% ของผู้คนในประเทศอื่น ๆ เห็นดีเห็นงามกับหัวข้อนี้ ส่วนใหญ่คาดว่า เทคโนโลยีนี้จะแพร่หลายมากขึ้นในอีกสามปีข้างหน้า“ประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมีการพัฒนาที่ไม่ธรรมดาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สังคมในภูมิภาคนี้เปิดกว้างสำหรับนวัตกรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ IBM เราเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ AI จะทำให้องค์กรในภูมิภาคมีมิติด้านนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ให้สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจและสร้างตลาดใหม่ ๆ” Antonio Muttoni, Central and Eastern European director ของ IBM กล่าว

AI เพื่อสุขภาพ

นอกเหนือจากการตรวจสอบทัศนคติของผู้คนต่อ AI แล้ว การวิจัยยังตรวจสอบสิ่งที่ผู้คนคาดหวังจากการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วย โดยชาวฮังการี โปแลนด์ และรัสเซียระบุว่า AI จะเป็นประโยชน์หลัก ๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ชาวเช็กเชื่อว่า มันจะมีประโยชน์หลักในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตามพลเมืองของทั้งสี่ประเทศยอมรับว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อแพทย์ และจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกการรักษาที่ดีที่สุดได้

AI car

อุตสาหกรรมยานยนต์ในมือของ AI

จากการสำรวจพบว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชาวฮังกาเรียนกว่าครึ่งคาดว่า ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เกือบครึ่งหนึ่งของชาวรัสเซียมีความเห็นคล้ายคลึงกัน ในขณะที่หนึ่งในสามของชาวโปแลนด์และชาวเช็กมีความคิดเห็นเดียวกัน การวิจัยยังไฮไลท์ด้วยว่า ในสายตาของชาวเช็กเชื่อว่า AI สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการควบคุมการจราจร

นอกจากเชื่อว่า รถยนต์ไร้คนขับจะถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้ว ชาวฮังกาเรียนยังตั้งตารอ โดย 72% ยินดีที่จะซื้อรถยนต์ที่ควบคุมโดย AI ในอนาคตโดยเฉพาะในหมู่ผู้ชาย 79% ตั้งใจจะซื้อรถยนต์ไร้คนขับ ใกล้เคียงกับสัดส่วนสองในสามของผู้หญิงที่ถูกถาม แปดในสิบเชื่อใจ AI ว่าจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ได้ ในขณะที่มากกว่าครึ่งของผู้ถูกถามบอกว่า จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการการละเมิดกฎจราจร โดยทั่วไป หุ่นยนต์ที่ถูกใช้ในการผ่าตัดจะได้รับการยอมรับ แต่หุ่นยนต์ทหารกลับไม่เป็นที่ไว้วางใจ เกือบครึ่งหนึ่งของชาวฮังกาเรียนบอกว่า จะเข้ารับการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมโดย AI (ในอัตราส่วน 54% ของผู้ชายและ 36% ในผู้หญิง) อย่างไรก็ตาม มีเพียง 6% เท่านั้นที่ยินดีจะเห็นเทคโนโลยีนี้ในการสงคราม จากผลวิจัยสองในสามของผู้ถูกสอบถามบอกว่า หุ่นยนต์อัจฉริยะ หรือ intelligent robots จะเป็นมิตรที่ดีช่วยคลายเหงาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 55-65 ปีมีความกระตือรือร้นน้อยที่สุดต่อ AI แต่มากกว่าครึ่งคิดว่า นี่เป็นความคิดที่ดี

คนไม่กลัว AI แย่งงาน

จากข้อมูลของชาวฮังกาเรียนส่วนใหญ่เชื่อว่า AI จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขจัดปัญหาของงานซ้ำซาก เพิ่มระดับการบริการ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยให้การเดินทางและการทำงานบ้านสะดวกสบายและง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนงานที่ลดน้อยลงและอันตรายจากความพยายามสร้างความปั่นป่วนของแฮ็กเกอร์ถูกมองว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญของเทคโนโลยีดังกล่าว เกือบ 23% บอกว่า AI จะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษย์

NMS Market Research ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี โปแลนด์ และรัสเซียโดยมีผู้ถูกสำรวจทั้งหมด 2,035 คน มีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปี ทำการสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนถึง 1 ตุลาคม 2018 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรผู้ใหญ่ตามระดับการศึกษา (ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับกลาง และระดับสูงขึ้นไป) รวมถึงตามที่อยู่อาศัย (ในส่วนของภูมิภาค)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *