Renishaw

Renishaw เปิดตัว ‘NC4+ Blue’ ตรวจจับความเสียหายเครื่องมือ เพื่อยกระดับการผลิต

การผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสิ่งที่จำเป็นในการควบคุมต้นทุนของกระบวนการฉีดขึ้นรูป คุณภาพของแม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดคุณภาพชิ้นงาน หากคุณภาพแม่พิมพ์ไม่ดีก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความสวยงาม และอาจต้องมาปรับแต่งรายละเอียดหลังการพิมพ์อีก รวมถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นทั้งค่าแรงและระยะเวลา 

คุณภาพของแม่พิมพ์นั้นขึ้นกับอะไร? 

คำตอบ คือ กระบวนการตัดเฉือนแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำ ซึ่งเกิดจากตำแหน่งและระยะของเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เครื่องตัดเฉือน CNC ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเครื่องมือตัด ระยะอ้างอิงที่แม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้เครื่องมือสามารถตัดได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างที่สอง คือ ความสมบูรณ์ของมีดตัด หากมีดตัดบิ่น หรือเกลียวแตกหักไปบางส่วน ชิ้นงานที่ผลิตออกมาก็เป็นของเสีย ดังนั้นการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เป็นอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องและสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้การผลิตที่เป็นของเสียบานปลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วย

มีดตัดสมบูรณ์ ระยะแม่นยำ / กระบวนการผลิตที่สมบูรณ์ / คุณภาพแม่พิมพ์ / คุณภาพชิ้นงาน

‘Renishaw’ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะ ด้วยระบบการตั้งค่าเครื่องมือโดยไม่สัมผัส ใช้เลเซอร์สีน้ำเงินในการวัดระยะ สามารถตรวจพบความเสียหายของเครื่องมือได้ ในปีนี้บริษัท Renishaw ฉลองครบรอบ 50 ปี และจะเข้าร่วมงาน EMO Hannover 2023 เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้มีความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของกระบวนการผลิต โดยหนึ่งในไฮไลต์ของงาน คือ ‘NC4+ Blue’ ระบบตั้งค่าเครื่องมือแบบไม่สัมผัส 

Renishaw’s NC4+ Blue system uses a combination of smart environmental protection technologies to protect its precision optics. This ensures that the system remains functional, accurate and repeatable.

ระบบ NC4+ Blue ของ Renishaw ผสานเทคโนโลยีการป้องกันสภาพแวดล้อมอัจฉริยะเพื่อปกป้องลำแสงที่ใช้วัดความแม่นยำ มั่นใจได้ว่าระบบยังคงทำงานได้ มีความแม่นยำ และสามารถทำซ้ำได้   

(ที่มา: Renishaw)

A range of machine tool apps make it easy – even for new or less-experienced users – to install, configure, use and maintain Renishaw systems.

A range of machine tool apps make it easy – even for new or less-experienced users – to instal, configure, use and maintain Renishaw systems.

The Go-Probe smartphone app can create a probing or tool setting routine with just a few quick taps.

NC4+ Blue fixed systems have an enhanced measurement repeatability of ±0.5 µm 2σ on smaller separations and ±0.75 µm 2σ on larger ones.

แม่พิมพ์ที่แม่นยำช่วยยกระดับมาตรฐานยานยนต์

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่แม่นยำมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิต คุณภาพพื้นผิวของเครื่องมือแม่พิมพ์เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตส่วนประกอบยานยนต์ฉีดขึ้นรูปที่ได้ตามมาตรฐานที่ต้องมีของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสามารถที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟังก์ชันการทำงาน คุณภาพ พื้นผิวชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป ตลอดจนมีผลต่อการปล่อยชิ้นงานออก

จากแม่พิมพ์ ความต้านทานต่อการสึกหรอ ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อผลิตแม่พิมพ์ยานยนต์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 

มากกว่า 50 ปี ที่ Renishaw บริษัทเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับโลกได้ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้ากลุ่มยานยนต์เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายหลักในด้านการผลิต Renishaw เป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบ การพัฒนา โซลูชันการวัดที่แม่นยำและกระบวนการควบคุมสำหรับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของ Renishaw นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตตั้งแต่ปี 1970 โดยเฉพาะเครื่องมือกล CNC และการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งค่าเครื่องมือแบบไม่สัมผัสของ Renishaw สามารถวัดเครื่องมือและสามารถตรวจพบเครื่องมือที่เสียหายได้ในอุตสาหกรรมชั้นนำ

ความแม่นยำของเครื่องมือต่อเครื่องมือ (Tool-to-Tool)

แม่พิมพ์ยานยนต์อาจมีหลายชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและพื้นผิวที่มีรูปร่างอิสระ การใช้งานแม่พิมพ์ที่มีการใช้เครื่องมือตัดหลายประเภทเพื่อตัดเฉือนพื้นผิวชิ้นงานเดียวนั้น ความแม่นยำของเครื่องมือต่อเครื่องมือมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อมีการสับเปลี่ยนเครื่องมือตัดจะต้องตั้งค่าความยาวของเครื่องมืออย่างแม่นยำเพื่อป้องกันการสร้างชั้นบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ซึ่งชั้นนั้นทำให้ชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพน้อยลงได้

ในการตัดเฉือน CNC ความผิดพลาดของความยาวเครื่องมือตัดอาจก่อให้เกิดความไม่แม่นยำที่ส่งผลให้การตัดเฉือนไม่เป็นไปตามที่ต้องการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบตั้งค่าเครื่องมือของ Renishaw มีความแม่นยำ วัดเครื่องมือตัดด้วยความเร็วสูง อีกทั้งระบบตั้งเครื่องมือแบบไม่สัมผัส NC4+ มีเทคโนโลยีเลเซอร์สีน้ำเงินที่มีความแม่นยำสูง สามารถวัดค่าเครื่องมือตัดที่เชื่อถือได้ ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีระบบเป่าลมในตัวเพื่อกำจัดเศษและน้ำมันหล่อเย็นออกจากเครื่องมือตัดอย่างรวดเร็วก่อนทำการวัด เครื่องมือตัดที่มีการตั้งค่าไว้อย่างแม่นยำจะทำให้พื้นผิวเรียบไม่เป็นชั้น

Renishaw ทดสอบการตัดตามมาตรฐาน ISO (ISO 230-10 ข้อ 8.2.8.1.3) เพื่อพิจารณาความแม่นยำของการวัดความยาวระหว่างเครื่องมือต่อเครื่องมือด้วยระบบ NC4+ Blue เมื่อทดสอบกับเครื่องมือกล CNC 5 แกนของ Makino D200Z พบว่าความแม่นยำอยู่ในระดับต่ำเพียง 2 ไมครอน

การตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องมือ

พื้นผิวสำเร็จที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีเครื่องมือและการตัดเฉือนที่แม่นยำเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง การตัดเฉือนด้วยเครื่องมือตัดที่บิ่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพพื้นผิวของเครื่องมือแม่พิมพ์ พื้นผิวที่คุณภาพไม่ดีอาจทำให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย อาจไปขัดขวางการไหลในแม่พิมพ์ หรือชิ้นส่วนที่ทำจากซิลิโคนหรือไนลอนอาจติดกับแม่พิมพ์ได้ ทำให้ต้องตกแต่งเพิ่มเติม ใช้เวลาในการผลิตชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น

ความบกพร่องของเครื่องมือตัดอาจมีเพียงไม่กี่สิบไมครอน แต่ก็ยังเกิดความผิดพลาดที่เห็นได้ชัดบนพื้นผิวที่ตัดออกมาแล้วได้ ดังนั้น เครื่องมือแบบไม่สัมผัส NC4+ Blue จึงสามารถวัดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือตัด ตรวจสอบเครื่องมือตัดที่แตกหักได้ วัดเครื่องมือที่มีขนาดเล็กมากได้ เพื่อความแม่นยำระหว่างเครื่องมือต่อเครื่องมือ อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อยอีกด้วย 

ระบบ NC4+ Blue ยังมีชุดของวงจรซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งสามารถตรวจจับแม้ข้อบกพร่องที่เล็กที่สุดของเครื่องมือตัด วัดความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือตัดได้หลากหลาย เช่น การสอบเทียบระบบ (Calibration) การวัดเครื่องมือตัดทั้งในและนอกศูนย์กลาง การวัดรัศมี มุม การวัดการเลื่อนเชิงอุณหภูมิ (Thermal Drift) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสภาวะแตกหักหรือดึงออก และคมตัดที่หายไปหรือเสียหายบริเวณเครื่องมือได้

ระบบวัดเครื่องมือ NC4+ Blue สามารถตรวจสอบเครื่องมือตัดด้วยความเร็วสูงว่ามีความเสียหาย แตกหัก มีเม็ดมีดหรือมีดตัดสูญหายไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถสแกนขึ้นไปบนมุมของเครื่องมือตัดเพื่อตรวจจับเศษที่เล็กถึง 30 ไมครอนในร่องคายเศษของเครื่องมือ ไม่เพียงเท่านั้นระบบยังสามารถตรวจวัดเครื่องมือตัดที่ทำจากวัสดุหลากหลายประเภทและวัสดุที่ใช้น้ำหล่อเย็นภายในเครื่องมือด้วย

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันการวัดเครื่องมือแบบไม่สัมผัสของ Renishaw ช่วยให้การตั้งค่าเครื่องมือเป็นอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการตั้งค่าเครื่องมือแบบแมนนวลในอดีต ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การผลิตแบบเดิมก็สามารถตั้งค่าเครื่องมือได้อย่างแม่นยำและผลิตเครื่องมือแม่พิมพ์คุณภาพสูงที่มีพื้นผิวเรียบได้  

โปรแกรมที่ใช้งานง่ายนั้นช่วยให้ผู้ตั้งค่าเครื่องมือแบบไม่สัมผัส NC4+ Blue ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากนักเกี่ยวกับ G-codes ตัวอย่างเช่น การใช้แอปสมาร์ตโฟน Go-Probe ของ Renishaw ทำให้คุณสามารถสร้างกิจวัตรในการตั้งค่าเครื่องมือได้ด้วยการแตะไม่กี่ครั้ง เพียงเลือกรอบที่ต้องการ กรอกข้อมูล แล้วรับคำสั่ง จากนั้นก็กรอกคำสั่งนั้นลงไปในตัวควบคุม CNC

ตัวเลือกที่หลากหลายและกำหนดเองได้

Renishaw ยังมีโซลูชันแบบที่ปรับได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนาด การกำหนดค่า ระบบโพรบที่เสริมเข้ามา ซึ่งการตั้งค่าเครื่องมือแบบไม่สัมผัส NC4+ Blue จึงเหมาะสำหรับการใช้งานเกือบทุกประเภท

A range of machine tool apps make it easy – even for new or less-experienced users – to install, configure, use and maintain Renishaw systems.

A range of machine tool apps make it easy – even for new or less-experienced users – to instal, configure, use and maintain Renishaw systems.

The Go-Probe smartphone app can create a probing or tool setting routine with just a few quick taps.

NC4+ Blue fixed systems have an enhanced measurement repeatability of ±0.5 µm 2σ on smaller separations and ±0.75 µm 2σ on larger ones.

Renishaw เพิ่งฉลองครบรอบ 50 ปี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไว้อย่างมากมาย ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อธุรกิจต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผลิตทั่วโลก 

ในงาน EMO Hannover 2023 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 18 – 23 กันยายนนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน Renishaw ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าที่ Hall 6 บูธ B32 โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มากับประสิทธิภาพความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำ รวมถึงไลน์ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และ Renishaw Central แพลตฟอร์มข้อมูลการผลิตอัจฉริยะด้วย

สามารถรับชมการทำงานของระบบการวัดเครื่องมือแบบไม่สัมผัสของ Renishaw ได้ในลิงก์ด้านล่าง

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความที่น่าสนใจ

About The Author