ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

parts2clean: งานฟอรั่มการทำความสะอาดของชิ้นส่วนและพื้นผิวในอุตสาหกรรม

การเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ๆ  อย่างการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electromobility) การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด (Energy transition) เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตและการเคลือบผิว วัสดุใหม่และการผสมผสานวัสดุ ไปจนถึงการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ทั้งหมดทำให้มีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการหรือใช้กระบวนการใหม่ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนและพื้นผิว และในปัจจุบันยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีกมากมาย ด้วยข้อกำหนดต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

นวัตกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของคุณ

  ในปี 2018 มีคนประมาณ 1.8 พันล้านคนทั่วโลกที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ และในปีเดียวกันยอดค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมีจำนวน 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ ยอดค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกำลังเติบโตขึ้นไปสูงถึง 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2564 เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ คือ