application

RISE เปิดศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุเร่งพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม

ประเทศสวีเดน — เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถที่จะใช้ความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการสนับสนุนในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทานไล่จากการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการทดสอบในสภาพแวดล้อมการผลิตจริง ดังนั้น Rise กำลังเปิดศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุด้วยกันกับพันธมิตรอุตสาหกรรมและวิชาการ

3 แนวโน้มที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม machine tool ทั่วโลก

กระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation) การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) และปริมาณที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะไฟฟ้า (EVs) เป็นแนวโน้มหลัก 3 ประการที่มีผลต่อการการเปลี่ยนแปลงมิติของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักร

ทำความรู้จัก “Layered Powder Metallurgy” (LPM ™) นวัตกรรมใหม่ของ Stratasys

การให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ additive manufacturing (AM) สำหรับชิ้นส่วนโลหะ production-grade Stratasys ให้ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังพัฒนาและออกแบบมาสำหรับการใช้งานโลหะระยะสั้น/ short-run metal applications เปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้ additive platform

Application ของ AM ในการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ

ไม่ บทความชิ้นนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า ไม่ เพราะมันกำลังจะบอกเราว่า การผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ: additive manufacturing หรือ AM จะไม่เข้ามาแทนที่กระบวนการผลิตจำนวนมาก (mass production) ในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน