Autonomous Electric Vehicle

ยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ พร้อมติดตั้งส่วนประกอบสั่งทำพิเศษ

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับของ Local Motors รุ่น Olli 2.0 : CRP Technology บริษัทในประเทศอิตาลีทำการผลิตสองแอปพลิเคชันโดยใช้วัสดุคอมโพสิต Windform เพิ่มเติมจากรุ่น Olli 2.0 ดั้งเดิม