Dream Site 1

It all started with noodles: ทุกสิ่งอย่างเริ่มต้นจากเส้นบะหมี่

Eichii Okuma ก่อตั้งบริษัทของเขาในปี 1898 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น แตกต่างจากรายอื่นๆ ในสายนี้ เวลานั้น Okuma ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบินหรืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ผลิตภัณฑ์แรกของ Okuma คือเครื่องจักรสำหรับทำเส้นอุด้ง!