Germany

METALEX ประกาศต้อนรับเยอรมนี “Partner Country” ร่วมเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0

METALEX ประกาศพันธมิตรกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเยอรมัน ร่วมงานแสดงนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นขั้นสูงในงาน METALEX ปี 2019 ในฐานะ Partner Country มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายไทย 10 new S-curve การผลิตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Additive manufacturing กับหนทางในวันข้างหน้า

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศกำลังใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมเนื้อวัสดุ (Additive manufacturing technology) หรือ AM เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดเวลาในการผลิต Formnext งานแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับ Additive Manufacturing เตรียมนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้