hard milling

รู้จัก MCD เครื่องมือกัดเพชรคมเดี่ยวคุณภาพสูง

Mono Crystalline Diamond-tipped หรือ MCD เครื่องมือกัดเพชรคมเดี่ยวคุณภาพสูงที่ไม่ต้องพึ่งพาการขัดเงาอีกต่อไป เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่ให้คุณภาพพื้นผิวสำเร็จในคมเดียว ทำงานอย่างไรไปดูกันค่ะ 

Hard milling: กัดหนักแบบประหยัด

Union Tool ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cutting tool จากญี่ปุ่นพ่วงตำแหน่งผู้นำในด้านงานกัดหนัก หรือ hard milling นำวิธีที่ดีที่สุดในการกัด solid block เหล็ก 1.2344 ค่าความแข็ง