Investment Casting

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ได้รับการยกระดับ: การหลอมแบบลอยตัวคือกุญแจ

ประเทศเยอรมันี — วิศวกรประสบความสำเร็จในการสร้างระบบการหลอมละลายแบบลอยตัวในขนาดอุตสาหกรรม การออกแบบพิเศษของพวกเขาทำให้การหล่อโลหะและโลหะผสมที่ทำปฏิกิริยาที่หลากหลายได้มากถึง 500 กรัม ด้วยความบริสุทธิ์ระดับสูงและรอบเวลาที่สั้น  วิธีการเบ้าหลอมละลายหลายวิธีถูกใช้จวบจนปัจจุบัน สำหรับการหลอมละลายโลหะในการหล่อแบบลงทุน แม้จะใช้กันอย่างกว้างขวาง ก็ยังมีข้อเสีย สำหรับวัสดุ (ที่ไม่ทำปฏิกิริยา) เบ้าหลอมส่วนใหญ่ใช้เซรามิก ซึ่งอาจส่งผลเป็นการมีสิ่งเจือปนหรือการรวมเซรามิกเข้าไป