Remote Maintenance

ความช่วยเหลือแบบด่วน ส่งผลยั่งยืน กับการบำรุงรักษาทางไกล

ประเทศเยอรมันี — โรคระบาดโคโรนาได้ให้การส่งเสริมโซลูชันดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ การบริการและบำรุงรักษาทางไกลเป็นแง่หนึ่งของคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญใน Metav 2022 ที่ Düsseldorf.