Union Tool

Hard milling: กัดหนักแบบประหยัด

Union Tool ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cutting tool จากญี่ปุ่นพ่วงตำแหน่งผู้นำในด้านงานกัดหนัก หรือ hard milling นำวิธีที่ดีที่สุดในการกัด solid block เหล็ก 1.2344 ค่าความแข็ง