Voxeljet

แม่พิมพ์ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์โลหะ 3D

ว่ากันว่าขาขึ้นของการพิมพ์โลหะแบบ 3D เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับโรงหล่อ ด้วยแรงสั่นสะเทือนที่คุกคามส่วนแบ่งการตลาดสำหรับชิ้นส่วนที่หล่อด้วยโลหะ ส่งผลให้โรงหล่อต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยขึ้น

การหล่อแบบดั้งเดิมยังสามารถแข่งขันกับระบบการพิมพ์แบบ 3D ได้

ผู้ผลิตอากาศยาน ผู้ผลิตยานยนต์และนักออกแบบ เมื่อต้องผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขนาดเล็ก ๆ อย่างรวดเร็ว สายการผลิตต่างๆ กำลังหันมาใช้การพิมพ์โลหะ 3D มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสและหนทางสำหรับโรงหล่อแบบดั้งเดิมที่จะแข่งขันในด้านของกรรมวิธีการผลิต