กระบวนการแปรรูปพลาสติกวิถีดิจิทัลที่ FAKUMA 2018

E. Schall ผู้จัดงาน Fakuma ตีปีกด้วยความยินดีอีกครั้งกับผลสำเร็จของงาน Fakuma 2018 ที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยสถิติที่เพิ่มขึ้นภายในงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีพลาสติกแห่งปีที่ Friedrichshafen ประเทศเยอรมนี โดยมีผู้นำตลาดและเทคโนโลยี 1933 รายจาก 40 ประเทศร่วมนำเสนอผลงานต่อผู้เยี่ยมชม/ผู้เชี่ยวชาญ 47,650 รายจากทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเชิงรุก (proactive technology transformation) ดูจะประสบความสำเร็จในด้านการแปรรูปพลาสติก ด้วยวัสดุใหม่ๆ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางเลือกต่างๆ ของการพิมพ์แบบ 3 มิติ โซลูชั่นการผลิตแบบดิจิตอลและแบบอัตโนมัติ การลดการใช้พลังงานสำหรับเครื่องจักรและระบบ  อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแบบแผนในการควบคุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งต้องมีการปรับแต่งกันต่อไปในกระบวนการแปรรูปพลาสติกปัจจุบัน

ประเด็นด้านความยั่งยืน รวมถึงแง่มุมต่าง ๆ เช่น การรีไซเคิลพลาสติก การประหยัดวัสดุ และวัสดุชีวภาพ (biomaterials) เป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาหารือกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาภายในงาน Fakuma ในปีนี้เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้พลาสติก เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภคสินค้ามีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

การผลิตที่ราคาไม่แพงในราคาที่สามารถหาซื้อได้ พร้อมกับการนำเสนอโครงสร้างการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและทนทานมีมากพอ ๆ กับการนำเสนอวัสดุใหม่ที่มีอยู่มากมาย เครื่องจักรใหม่ๆ เครื่องมือที่ได้รับการดัดแปลง การรับประกันคุณภาพแบบบูรณาการ ระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมได้ (controllable hydraulic) ไปจนถึง electric drives ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือ networkable พ่วงกับระบบการควบคุมการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกกำลังกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากในอุปกรณ์และระบบที่รองรับอุตสาหกรรม 4.0

Fakuma2018

Fakuma as popular as ever

ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ Friedrichshafen Exhibition Centre ขนาดกะทัดรัดบนทะเลสาบ Constance ได้ถูกจับจองพื้นที่จนเต็มอีกครั้ง โดยจำนวนผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจากนอกประเทศเยอรมนีมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 42 ของจำนวนทั้งหมด กล่าวได้ว่า Internationalism หรือสากลนิยม ได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มาเป็นเวลาหลายปี งานนี้กล่าวได้ว่า ตัวเด่นของการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในงานก็คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติและการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ additive manufacturing (AM) ทำยิ่งทำให้มีซัพพลายเออร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก สร้างเสริม portfolio ให้กับตัวเองด้วยโซลูชั่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในกระบวนการแปรรูปพลาสติกที่ Fakuma

ด้วยจำนวนผู้เยี่ยมชมอันเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 47,650 รายจาก 126 ประเทศ Fakuma จึงนับว่ามีบทบาทสำคัญไม่น้อย ผู้เข้าชมงานแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในระดับสูงและการอภิปรายเชิงเทคนิคที่กล่าวได้ว่ามีคุณภาพสูง ดังนั้น บริษัทผู้จัดแสดงงานจึงมีความพึงพอใจและความคิดเห็นของพวกเขาจึงเป็นบวกอย่างสิ้นเชิง การวางตำแหน่งที่ชัดเจนในฐานะงานแสดงสินค้าสำหรับกระบวนการแปรรูปพลาสติก – และไม่ใช่งานแบบที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย หรือ multi-technology สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องพลาสติก – มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อชื่อเสียงระดับคุณภาพยอดเยี่ยมของ Fakuma ในฐานะ technical industry meet หรือ การพบปะกันเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรม การจัดเรียงเชิงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลำดับกระบวนการแปรรูปพลาสติกเป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญยิ่งสำหรับงานเชิงอุตสาหกรรมงานนี้

การเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกไม่ดีเท่าที่ควรเพราะขาดบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้น เป็นผลให้สถานที่ชุมนุมพบปะกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่าง Fakuma ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาคนคุณภาพมากขึ้น โปรแกรมเสริมเป็นโอกาสเหมาะควรสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทางเทคนิค พร้อมกับการได้พบปะผู้คนที่น่าสนใจ ชุดกิจกรรมในปีนี้นำเสนอกิจกรรมเชิงเทคนิค 69 รายการ เหมาะสำหรับผู้เข้าชมที่มีความเชี่ยวชาญและบริษัทจัดแสดงงานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นหลากหลาย

Fakuma2018
P.E. Schall already announced that the next Fakuma, to be held in 2020, will focus on growing interconnectivity. (Source: P.E. Schall )