nuclear-2082637_960_720

Innovative technologies: 4 เซนเซอร์ยอดนิยมในอุตสาหกรรม

เซนเซอร์ตรวจจับความดัน อุณหภูมิ สารเคมี และ อินฟราเรด หรือ IR (infrared) คือเซนเซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน ประโยชน์ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์แต่ละแบบนั้นล้วนแล้วแต่มีลักษณะเฉพาะตัวและพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนนั้น ๆ

เซนเซอร์ยังคงมีบทบาทเป็น “game changers” หรือตัวพลิกเกมสำหรับอุตสาหกรรมจำนวนมาก ด้วยการใช้ IoT (Internet of Things) ที่เพิ่มขึ้น ความต้องการเซนเซอร์ก็เพิ่มสูงขึ้น ด้วยฉากหลังนี้ บทความนี้ได้มุ่งสำรวจไป 4 ประเภทของเซนเซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต สุขภาพ การบินและการเกษตรในปัจจุบัน

Pressure sensors: เซนเซอร์วัดแรงดัน

เซนเซอร์แรงดันสามารถตรวจจับแรงดันของของเหลวและก๊าซแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า ด้วยคุณสมบัติของเซ็นเซอร์เหล่านี้ บริษัทต่างๆ สามารถนำระบบ IoT มาใช้ในการตรวจสอบระบบแบบ real-time นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดการไหลของของเหลว/ก๊าซ ความเร็ว ระดับน้ำ และระดับความสูง ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการใช้เซ็นเซอร์ความดันในเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำหล่อเย็นและน้ำมัน เซนเซอร์เหล่านี้ยังถูกใช้เป็นกลไกด้านความปลอดภัยในระบบเบรคป้องกันการล็อคของล้อ (anti-lock braking systems-ABS) ในยานพาหนะ เซนเซอร์ความดันยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมการบิน พาณิชย์นาวี และในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เชิงชีวภาพเช่นกัน

Temperature sensors: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือพลังงานความร้อนจากแหล่งกำเนิดผ่านสัญญาณไฟฟ้า ด้วยระบบ IoT ในสถานที่ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตรและสุขภาพ ในภาคการผลิตมีความสำคัญในเรื่องของการจัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะรักษาอุณหภูมิได้คงที่ตลอดเวลา เซนเซอร์สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้โดยนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยติดตามอุณหภูมิในพื้นที่ที่กำหนด

With the increasing use of IoT, the demand for sensors is on the rise. (Source: Pixabay)

Chemical sensors: เซนเซอร์ตรวจจับสารเคมี

ตรงตามชื่อ เซนเซอร์ตรวจจับสารเคมีถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบ การปรากฏขององค์ประกอบเฉพาะหรือไอออน กิจกรรมเชิงเคมี ความดันเฉพาะส่วนและอื่น ๆ เซนเซอร์เคมีใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเพื่อการตรวจสอบและการควบคุมกระบวนการ เพื่อตรวจจับสารกัมมันตรังสี สารที่เป็นอันตราย สามารถระเบิดได้ และยังใช้ได้ในกระบวนการรีไซเคิลในห้องปฏิบัติการ และใช้ในอุตสาหกรรมยา ตรวจจับเคมีชนิดต่าง ๆ รวมถึง electrochemical gas, chemical field-effect transistor, pH glass electrode, Zinc oxide nanorod sensor และ chemiresistor.

IR sensors: เซนเซอร์อินฟราเรด

เซนเซอร์อินฟราเรดสามารถกำหนดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อสภาพแวดล้อม เซนเซอร์ IR สามารถวัดความร้อนของวัตถุรวมทั้งตรวจจับการเคลื่อนไหว เซนเซอร์นี้ใช้สำหรับวัดรังสีอินฟราเรดและใช้ในอุตสาหกรรมภาคส่วนต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสวมใส่ได้ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้ระบบสัมผัส เป็นต้น นอกจากนี้เซนเซอร์อินฟราเรดยังสามารถใช้ในการตรวจสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ได้ เนื่องจากสามารถตรวจจับสารเคมีได้หลายประเภทและสามารถตรวจจับความร้อนรั่วได้

เซนเซอร์เองก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ และด้วยอุตสาหกรรม 4.0 ถูกนำมาใช้แม้แต่ในประเทศกำลังพัฒนา ตลาดเซนเซอร์กำลังคาดการณ์การเติบโตที่สำคัญในอนาคตอันใกล้

 

อ้างอิง:

https://www.etmm-online.com/four-sensors-experiencing-a-boost-in-the-market-a-845283/

 

About The Author