การใช้งานเครื่อง CNC

3 วิธีปรับปรุงการใช้เครื่องจักร CNC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หากเพื่อนร่วมงานคุณถามว่าระหว่าง “ความปลอดภัย ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ให้เลือกมาสองอย่าง” คุณจะเลือกอะไร เพราะอาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความสมดุลระหว่างคุณสมบัติที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตทั้งสามอย่างนี้ เพราะสิ่งที่ทำเพื่อปรับปรุงอีกสิ่งก็อาจทำให้อีกสิ่งลดประสิทธิภาพลงได้ เป็นความจริงที่ว่า ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานก็อาจเป็นทางลัดที่อันตราย หรืออาจทำให้งานซับซ้อนเกินไปได้เช่นกัน

เรามาดูกันว่า หลักการที่จะต้องใช้ เพื่อการทำงานกับเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีอะไรและต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

เหตุผลที่บริษัทต้องการปรับปรุงการใช้งานเครื่อง CNC:

 • เพื่อเพิ่มการผลิตจากเครื่อง CNC ทุกเครื่อง – ผลผลิตที่สูงขึ้นหมายถึงกำไรที่มากขึ้น
 • เพื่อลดต้นทุนการผลิต – ต้นทุนที่ต่ำลงหมายถึงบริษัทสามารถเสนอราคาที่ต่ำลง ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • เพื่อประโยชน์จากการใช้แรงงานคนในงานอื่นๆ – เมื่อเครื่องจักรผลิตได้เร็วขึ้น บุคลากรก็สามารถไปทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายใหม่ได้

การใช้เครื่องจักร CNC

 

 1. Eliminate Mistakes / ขจัดข้อผิดพลาด

ความผิดพลาดในการทำงานส่วนใหญ่มักมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและเกิดจากผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การโหลดชิ้นงานผิดพลาด หรือเครื่องมือตัดรันโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง ไปจนถึงการปรับขนาดที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้มักทำให้เครื่องจักรขัดข้อง

การขัดข้องของเครื่องจักรส่งผลให้มีเศษชิ้นงาน เครื่องมือตัดชำรุด เครื่องจักรเสียหาย และแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานเองก็อาจได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้หมดไปก็จะทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ต้องเสียไปในการทำให้เครื่องกลับมาทำงานได้อีกครั้งหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง การขจัดข้อผิดพลาดที่จะเป็นเหตุให้เครื่องจักรเสียหายก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการใช้งานเครื่องจักร CNC

มีอยู่สองวิธีที่จะลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน:

 • จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างมีเป้าหมาย – เพิ่มระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่า เครื่องมือตัดแบบใดที่ต้องใช้ในการตัดชิ้นงานที่สำคัญแต่ละชิ้น รวมถึงการพิจารณาคำนวณ Tool Offset เพื่อชดเชยความยาวเครื่องมือ รูปร่างและขนาดที่แตกต่าง เพื่อให้โอเปอเรเตอร์สามารถกำหนดค่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการปรับขนาดเครื่องมือ
 • ลดความซับซ้อนของงาน – ด้วยการลดระดับทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การใช้รหัสสี หรือ color-code บนพื้นผิวที่ต้องทำการกลึงบนโปรเซส drawing เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่า offset ที่ต้องใช้กับพื้นผิวที่ต้องกลึงแต่ละชิ้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ซับซ้อน

ไม่ว่าในกรณีใด คุณจะปรับปรุงความปลอดภัยของช็อปปฏิบัติการได้ เมื่อผู้ประกอบการมีความสามารถเพิ่มขึ้นและเริ่มกำจัดข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง

  

 1. Get Organized / จัดระเบียบ

ตามหลักการแล้วเครื่องจักร CNC ควรมีส่วนร่วม 100% ของเวลาทั้งหมดในการทำงาน รวมถึง ระหว่างการตั้งค่าและการดำเนินการผลิต อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรมักหยุดนิ่งอยู่เฉย ๆ เพื่อรอให้ใครสักคนกลับมาและทำอะไรบางอย่างอยู่เสมอ ในขณะที่ CNC operator อาจมีเหตุผลที่พอรับฟังได้ในการทิ้งเครื่องจักรไปเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ สาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมในการทำงาน หรือ non-attendance ของเครื่อง CNC มักเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการจัดระเบียบ คำแนะนำจึงมีดังนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการจัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้พร้อมครบถ้วนด้วยเครื่องมือ (hand tool) ทุกชิ้นที่จำเป็นต้องใช้ในการรันเครื่องจักร ไม่มีข้ออ้างสำหรับคนที่ทิ้งเครื่องไปหาประแจ!
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานแต่ละงานมาถึงพร้อมกับส่วนประกอบที่ต้องใช้ทั้งหมด ครบถ้วนทั้งในการดำเนินการติดตั้งและการผลิต รวมถึงบรรดา ฟิกเจอร์, ตัวจับยึดเครื่องมือ และพร้อมทำงาน (เพียงพอที่จะดำเนินการผลิตจนเสร็จสมบูรณ์) ไม่ควรเลยที่จะมารวบรวมบรรดาชิ้นส่วนประกอบทั้งหลายระหว่างการตั้งค่าหรือ ระหว่างการดำเนินการผลิต
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละงานมาพร้อมกับเครื่องมือวัด หรือ gaging tools ที่จำเป็นทั้งหมด อีกครั้งที่คุณอาจต้องเสียเวลาไปอีกเพื่อหาเกจที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการวัดชิ้นงาน

จากมุมมองด้านความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่มีการจัดระเบียบการทำงานอย่างดีคือผู้ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำอยู่

 

 1. Support the Operator / สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรออกแรงมากเกินไปทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จ หากในโรงงานของคุณมีใครสักคนกำลังเจองานเข้าจนต้องดิ้นรนแก้ปัญหา หรือหากพวกเขาต้องใช้เวลานานมากในการทำงานให้สำเร็จ จงหาทางช่วยพวกเขา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า machine tool operators หรือ ผู้ควบคุมเครื่องมือกลใช้เวลามากเกินไปในระหว่างการปรับขนาดเครื่องมือ และบางครั้งก็อาจเกิดความผิดพลาดเมื่อต้องกำหนดปริมาณการเบี่ยงเบน และ polarity ในกรณีนี้ให้ช่วยเหลือด้วยการ ระบุค่า ความสูง-ต่ำ และ target values สำหรับทุกพื้นผิวที่ต้องกำหนดขนาด นอกจากนี้ ให้หาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุประเภทพื้นผิว (ทั้งภายนอก และ ภายใน) ค่าที่วัดได้และค่าตามเป้าหมาย โดยใช้แท็บเล็ต หรือเครื่องคำนวณที่ตั้งโปรแกรมได้ – ปล่อยให้อุปกรณ์ได้ช่วยเหลือคุณทำงาน

คนที่ได้รับความช่วยเหลือและพร้อมด้วยทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจะปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าคนที่ต้องคิดทุกอย่างด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้โดยเป็นไปตามรูปแบบและตามกรอบเวลาที่วางไว้

 


อ้างอิง: www.mmsonline.com

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

11 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเครื่องจักร CNC | Top 11 Myths of CNC Machining

แนวโน้มของ CNC Machining ในปี 2020