plastics recycle

5 กฏทองการใช้วัสดุรีไซเคิล

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ — ผู้แปรรูปพลาสติกกำลังเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อปริมาณวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงที่เพียงพอ ไม่ใช่แค่การจัดซื้อที่เป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ผลิต; การแปรรูปวัสดุรีไซเคิลก็ยังเรียกหาความเชี่ยวชาญเชิงลึก เพื่อให้การประยุกต์ใช้ประสบผลสำเร็จ ผู้แปรรูปพลาสติกควรทำตามกฎทองห้าข้อดังต่อไปนี้

(ที่มา: © pressmaster – Adobe Stock)

กฎที่ 1: ปกป้องแหล่งที่ดีที่สุดไว้ให้มั่นคง 

ในสหภาพยุโรป เกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องรีไซเคิลได้ ตามแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของอียู ภายในปี 2030 โควตาจะเพิ่มขึ้นเป็น 55 เปอร์เซนต์— สูงขึ้นมากกว่าสองเท่า ดังนั้นตอนนี้ผู้ผลิตพลาสติกต้องก้าวขึ้นมาในเกมและใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น ปัญหา: มักหาวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงได้ไม่มากพอ  เนื่องจากโครงสร้างตลาดที่กระจายศูนย์  สิ่งนี้ก่อให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและราคาผันผวน ผู้แปรรูปควรที่จะมีความคุ้นเคยอย่างมากกับตลาดวัสดุรีไซเคิลเพื่อที่พวกเขาจะยังสามารถหาหุ้นส่วนอุปทานที่ถูกต้อง ในความเป็นจริง พวกเขาจะต้อง ตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพอย่างละเอียดรอบคอบ หรือแม้กระทั่งดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมเพื่อทำให้แน่ใจว่าวัตถุดิบได้รับการแปรรูปอย่างแท้จริงในปริมาณและคุณภาพที่ปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีนี้ต้นทุนสูงสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง การวิจัยไม่เพียงแต่กินเวลา – แต่ยังต้องการความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตวัสดุรีไซเคิล

นั้นคือเหตุผลว่าทำไมจึงแนะนำให้ ทำงานกับหุ้นส่วนจัดจำหน่ายผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อวัสดุหลักและรีไซเคิล ผู้จัดจำหน่ายพลาสติกมีการเข้าถึงเครือข่ายการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ทั่วโลก

กฎข้อที่ 2: ให้ความสนใจกับคุณสมบัติวัสดุ

เมื่อคุณกำลังแปรรูปวัสดุทุติยภูมิ คุณจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าวัสดุรีไซเคิลมีคุณภาพเดียวกับวัสดุหลักที่ถูกใช้ก่อนหน้านี้ สำหรับการผลิตจำนวนมากเชิงอุตสาหกรรม สำคัญเช่นกันที่คุณภาพคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพราะวัสดุรีไซเคิลโดยธรรมชาติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา ชุดการผลิตที่แตกต่างกันถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน สิ่งนี้หมายถึง พวกมันถูกผสมเพื่อที่ปริมาณมากของคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมาก “การทดสอบที่แม่นยำและการสุ่มตัวอย่างเริ่มแรกมีความสำคัญ เพราะวัสดุรีไซเคิลจากแหล่งที่แตกต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในแง่ของคุณสมบัติ” Marc Stachura ผู้อำนวยการการจัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายพลาสติก Meraxis การทดสอบเริ่มแรกเป็นกระบวนการเชิงเทคนิคสำหรับการอธิบายลักษณะของวัสดุที่ประเมินอย่างแม่นยำว่าวัสดุรีไซเคิลมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ตั้งใจไว้หรือไม่กฎข้อที่ 3: พัฒนาสูตรที่ใช่

การพัฒนาทุกวัสดุ เริ่มต้นด้วย คำจำกัดความที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของคุณสมบัติทางเทคนิคที่ปรารถนา สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล วัสดุหลักและส่วนผสมอื่นจะต้องเข้ากันสอดคล้องกับแอปพลิเคชัน สิ่งนี้จำเป็นต้องทำเพราะข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์แตกต่างขึ้นกับแอปพลิเคชัน สารเติมแต่งสามารถเติมได้ตามต้องการเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ

กฎข้อที่ 4: เลือกกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่เหมาะสม

มีความสำคัญเช่นกันที่จะ จับคู่เทคโนโลยีกระบวนการ เครื่องมือและวัสดุที่ถูกต้อง พารามิเตอร์บนเครื่องจักร – เช่น ปริมาณงานวัสดุ รอบเวลาหรืออุณหภูมิปฏิบัติการ — ต้องถูกตั้งค่าอย่างเป็นเอกเทศสำหรับแต่ละวัสดุเพื่อป้องกันการผลิตที่ผิดพลาด สิ่งนี้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้วัสดุรีไซเคิล: ผู้ดำเนินการควรใช้มวลวัตถุดิบที่เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการผลิต เพื่อที่จะมีปริมาณงานที่สม่ำเสมอตลอดกระบวนการผลิต โดยอุดมคติ นี้หมายถึงมีเพียงการปรับขั้นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องทำบนเครื่อง

กฎข้อที่ 5: แสดงความยั่งยืน

ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่เป็นไปได้มีมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ลูกค้า “การใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นสิ่งที่โต้เถียงกันทางการขายและการตลาดเพิ่มเติม มาเป็นเวลานาน” Stachura กล่าว “นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อาจแนะนำให้ ระบุตรงผลิตภัณฑ์ปลายทางว่าใช้วัสดุรีไซเคิล ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับเช่น Eucert Plast เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์นี้” Eucert Plast เป็นโปรแกรมการรับรองทั่วทั้งสหภาพยุโรปที่โฟกัสที่การตรวจสอบกลับได้ของวัสดุพลาสติกตลอดกระบวนการรีไซเคิลและห่วงโซ่อุปทาน

“ถึงแม้ว่าการใช้วัสดุรีไซเคิลต้องถูกคิดเป็นอย่างดีและจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการที่ครอบคลุม มันคุ้มค่า” Philipp Endres รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Meraxis กล่าวสรุป “ท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้พาให้อุตสาหกรรมพลาสติกมีย่างก้าวที่ใหญ่ ใกล้เข้าไปมากขึ้นถึงเศรษฐกิจแบบวงปิด นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรากำลังทำงานอย่างสม่ำเสมอในการที่จะยกระดับวัสดุทั่วไปด้วยนวัตกรรมการรีไซเคิล”

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author