การริเริ่มความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติ เพื่อความก้าวหน้าในการผลิตที่มีความเอาใจใส่

ประเทศอิสราเอล — บริษัทการพิมพ์สามมิติ Stratasys ประกาศความมุ่งมั่นในสมาคมการค้าสีเขียวผู้ผลิตแบบเติมวัสดุ ซึ่งไม่ใช่องค์กรเชิงพาณิชย์ แสวงหาความก้าวหน้าในความพยายามด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติ

เมื่อไม่นานมานี้ Stratasys เข้าร่วมสมาคมการค้าสีเขียวผู้ผลิตแบบเติมวัสดุ ในฐานะสมาชิกก่อตั้ง (ที่มา: Business Wire)

เพื่อที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน Stratasys ได้เข้าร่วมสมาคมการค้าสีเขียวผู้ผลิตแบบเติมวัสดุในฐานะสมาชิกก่อตั้ง โดย Coblens รองประธานบริษัทด้านความยั่งยืน ได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสมาคมซึ่งเรียกโดยย่อว่า AMGTA โดย AMGTA เป็นองค์กรการค้าโลกใหม่ที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2019 AMGTA ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับองค์กรใด เปิดให้แก่ผู้ผลิตแบบเติมวัสดุหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ที่ถึงเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของการผลิตหรือกระบวนการ ส่วนหนึ่งในพันธกิจของ AMGTA คือ ทำการวิจัยที่ไฮไลท์การใช้งานอย่างยั่งยืนของ การผลิตแบบเติมวัสดุ (Additive Manufacturing)

สถานะสมาชิกผู้ก่อตั้งของ “Stratasys มีความสำคัญต่อพันธกิจขององค์กรเราเพื่อที่จะสร้างความก้าวหน้าในความยั่งยืนในการผลิตแบบเติมวัสดุเมื่อเราได้นำเอากลุ่มคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญในตลาดและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นตัวแทนและทำให้งานของเรามีความก้าวหน้าเพื่อที่จะรายงานประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตแบบเติมวัสดุ” Sherry Handel กรรมการบริหาร AMGTA กล่าว “เป้าหมายของเราเพื่อแนะนำโครงการวิจัยการวิเคราะห์วงจรชีวิตใหม่ในการผลิตแบบเติมวัสดุที่วัดผลกระทบอย่างชัดเจนและเพิ่มความเข้าใจของโลกในการพิมพ์สามมิติในฐานะที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไปยังความยั่งยืนที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตโลก”Stratasys ยังระบุ 4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นหลักสำคัญ ของความพยายามด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วัดได้กำลังถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของด้านที่ Stratasys จะโฟกัสในปี 2022:

  • การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ:  โลกยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน การทำให้แน่ใจในลักษณะรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการของเสียเคมี การทิ้งของเสียโดยทั่วไปที่สมเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้วัสดุการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตแบบเติมวัสดุสามารถเป็นวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าได้ คู่ขนานกับวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่สามารถทดแทนได้ Stratasys มีความมุ่งมั่นในนวัตกรรมที่จะลดของเสีย วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล
  • อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน: อุตสาหกรรมสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจทั่วโลก สร้างงานและความมั่งคั่ง; ทำให้ข้อมูลและการสื่อสารเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยี ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุม และสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ Stratasys ตั้งใจให้การผลิตแบบเติมวัสดุมีประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลก ทำให้นักออกแบบ วิศวกร และผู้ผลิต มีความสามารถตามความต้องการส่วนท้องถิ่น และทำให้บริษัทและองค์กรทุกขนาดสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตทุกหนทุกแห่ง  
  • การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังคงส่งผลกระทบต่อความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และไม่มีการกระทำที่เพียงพอที่จะเคลื่อนไปสู่การปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์เป็นศูนย์ เป้าหมายดังกล่าวจะง่ายขึ้นที่จะบรรลุโดยการลดการขนส่งทั่วโลก และ โดยการใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการผลิตแบบดิจิทัล Stratasys มุ่งมั่นที่จะลดไม่เพียงแต่คาร์บอนฟุตพรินท์ของตน แต่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าที่จะทำเช่นนั้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของ Stratasys เช่นกัน
  • การศึกษาที่มีคุณภาพ: เนื่องจากบริษัทขับเคลื่อนโดยความเป็นไปได้ของนวัตกรรม Stratasys มุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจในการศึกษาที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียม และโอกาสในการเรียนรู้สำหรับทุกคน ทำให้โอกาส ใน“การเรียนรู้ด้วยการทำ” มีความก้าวหน้า และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเราให้พลังแก่นักเรียน – แรงงานของวันพรุ่งนี้ สิ่งนี้หมายถึงทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีทักษะอ่านออกเขียนได้ ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับอาชีพที่ให้ผลคุ้มค่า Stratasys ทำทั้งการตลาดโซลูชันแก่นักการศึกษา และเป็นผู้สนับสนุนให้แก่พวกเขา

ที่มา : https://www.etmm-online.com

About The Author