Blog

Why Circular: กรุงเทพฯ ในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากความเป็นเมืองสู่ Waste มากมายมหาศาลที่ต้องจัดการแบบยั่งยืน Urbanization ความเป็นเมือง หรือ การขยายตัวของสังคมเมือง เป็นหนึ่งใน “เมกะเทรนด์” สำคัญของโลก เกิดจากการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากจนกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ อาจเกิดจากการกระจายความเจริญของเมือง จากเมืองศูนย์กลางออกไปยังเมืองอื่นๆ ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนรูปแบบและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสิ้นเชิง ความเป็นเมืองรอบโลก:

ประกาศกท.พาณิชย์: รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต และห้ามนำเข้า นำผ่าน ขยะเทศบาล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการน ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) โดยกำหนดให้ขยะเทศบาลตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.10.00 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

Post Show: ProPak Asia 2019

งานโพรแพ็คเอเชีย 2019 ที่ไบเทคบางนาผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน งานแสดงสินค้าด้านกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในประเทศไทยบนพื้นที่จัดงาน 9 ฮอลล์ กว่า 58,000 ตรม. มีจำนวนผู้แสดงสินค้ากว่า 1,800

Tools Life: ฟินแลนด์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไร

เก็บตกจากงาน Asean Sustainable Energy Week หรือ ASE 2019 ที่ไบเทคบางนาเมื่อสัปดาห์ก่อน Toolmakers ได้มีโอกาสเข้าร่วมในวงเสวนาด้านพลังงานโดยมีสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นผู้ร่วมจัดในหัวข้อ “Finland towards the Circular

ประวัติศาสตร์ติด Tags: เทคโนโลยี RFID จากสมรภูมิรบสู่เส้นทางการค้า

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้ใช้มันในเครื่องบินทหารของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องบินอังกฤษและเครื่องบินที่ไม่ใช่อังกฤษโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับเครื่องบินข้าศึก

ปารีสงัดกลยุทธ์สู้ Alibaba ในสนาม ‘Be 4.0’: แข่งอย่างไรใน Industry IV

ยุโรปจะสามารถแข่งขันในสนามแข่งขันระดับโลกสำหรับ Industry 4.0 ได้อย่างไร จากความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอเมริกันและจากฟากเอเชียที่มีจีนเป็นยักษ์ใหญ่ ฝรั่งเศสจึงงัดกลยุทธ์ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อสู้กับทุนมหาศาลอย่าง Alibaba

ดร.ชิตเผยเตรียมพบ 21 SI ล้ำๆ จากญี่ปุ่นในงาน ME 2019

ส่วนหนึ่งของการรับมือกับอุตสาหกรรม 4.0 คือระบบอัตโนมัติและระบบอันชาญฉลาดสำหรับภาคการผลิต และบริการที่กำลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานในปัจจุบันก็คือ ผู้ให้บริการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ หรือ System Integrator : SI องคาพยพสำคัญ กิจการแห่งอนาคต start-ups ที่รัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วนให้ได้ปริมาณที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งในส่วนของบุคลากรและผู้ประกอบการ

Cutting Technology: ทำความรู้จักเทคโนโลยี Water Jet Cutting

What is Water Jet Cutting? / เครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำคืออะไร เครื่องตัดด้วยแรงดันน้ำเป็นเทคโนโลยีการตัดด้วยความเย็น ช่วยให้สามารถแยกโลหะและวัสดุอื่น ๆ ออกจากกันได้ด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อจุดประสงค์นี้จะใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นพิเศษ หรือ ผสมสารกัดกร่อนที่มีทรายเป็นส่วนผสม เป็นเทคโนโลยีการตัดชิ้นงานด้วยพลังแรงดันน้ำที่มีความเร็วสูงเหนือเสียง

“virtual AI process expert”: AI และ Machine Learning ช่วยในการผลิตส่วนประกอบได้อย่างไร

นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันวิศวกรรมระบบยานยนต์: Vehicle Systems Engineering ของ KIT ได้พัฒนาโปรแกรมที่รวมการจำลองกระบวนการ: process simulation เข้ากับการเรียนรู้ของเครื่องจักร: machine learning และ AI ทำให้อัลกอริทึมสามารถจดจำรูปแบบและประเมินความสามารถในการผลิตส่วนประกอบได้

Categories