พลาสติกชีวภาพ

ตลาดยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตครั้งใหญ่ของพลาสติกชีวภาพ

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันถึงดีถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยคาร์บอนสู่สภาพอากาศ ผู้ผลิตต้องหาหนทางในการลดคาร์บอนด้วยมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำ การใช้พลังงานหมุนเวียนแทนฟอสซิล ตลอดจนการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าวัสดุใหม่

ในส่วนของพลาสติกนั้น นอกจากความพยายามในการใช้พลาสติกรีไซเคิล อีกหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้ คือ การใช้พลาสติกชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาจากพืชซึ่งให้คาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำกว่าพลาสติกที่ผลิตจากฟอสซิล เป็นตัวเลือกที่ผู้ผลิตสินค้าสามารถเลือกใช้แทนพลาสติกฟอสซิลเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในตัวสินค้า โดยมีตัวเลือกที่สามารถรองรับการใช้งานและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้ เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีภาษีคาร์บอนข้ามแดนที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป หากผู้ผลิตไม่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ตามกำหนดจะต้องเสียภาษี อาจทำให้ต้นทุนสินค้าที่จะนำไปวางขายในตลาดยุโรปสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันในตลาดยุโรปได้

บทความ ไบโอพลาสติกคืออะไร? (ที่มา: SciMath)

https://www.scimath.org/article-physics/item/11334-bioplastics

European Bioplastics รายงานอัปเดตการพัฒนาตลาดปี 2023 ในระหว่างการประชุมไบโอพลาสติกยุโรป (EBC 2023) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี จากรายงานแสดงให้เห็นว่าการผลิตพลาสติกเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังซบเซามาเป็นเวลานานในช่วงโควิด

Bioplastic alternatives exist for almost every conventional plastic material.

ตัวเลือกของพลาสติกชีวภาพ มีอยู่แทบทุกวัสดุพลาสติก

(ที่มา: Ministerie van Beeld – Molenstraat 71-73 Gorinchem)

การผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกกำลังกลับขึ้นมาหลังซบเซามาหลายปี โดยได้รับผลกระทบหลักจากโควิด การพัฒนานี้ได้รับแรงผลักดันจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมกับการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รายงานระบุว่ากำลังการผลิตของพลาสติกชีวภาพทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 2.18 ล้านตันในปี 2023 เป็นประมาณ 7.43 ล้านตันในปี 2028 

“การเติบโตของกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพควรมีความเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ทั่วโลกในด้านของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และการหยุดชะงักของห่วงโซ่คุณค่า ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านี้แต่กำลังการผลิตของพลาสติกชีวภาพก็ยังสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความสามารถในการฟื้นตัวและความสำคัญของอุตสาหกรรมของเรา” Hasso von Pogrell กรรมการผู้จัดการของพลาสติกชีวภาพยุโรป (European Bioplastics หรือ EUBP) กล่าว 

 (Source: EUBP)

 สัดส่วนประเภทพลาสติกชนิดต่าง ๆ ทั้งแบบย่อยสลายและไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ 

(ที่มา: พลาสติกชีวภาพยุโรป)  

 (Source: EUBP)

การคาดการณ์การเติบโตของกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า

(ที่มา: พลาสติกชีวภาพยุโรป)  

ด้วยพัฒนาการของพอลิเมอร์ที่มีความแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็น PLA (Polylactid Acid), PHA (Polyhydroxyalkanoates), PAs (Polyamides) รวมถึง PP (Polypropylene) ที่กำลังการผลิตจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า ทำให้ทางเลือกในการใช้พลาสติกชีวภาพมีอยู่แทบทุกวัสดุพลาสติกและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

พลาสติกชีวภาพถูกนำมาใช้เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และสิ่งทอ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ยังคงเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับพลาสติกชีวภาพโดยคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ (934,000 ตัน) ของตลาดพลาสติกชีวภาพทั้งหมดในปี 2023

“ในขณะที่มีการนำกฎระเบียบที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และของเสียที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์มาใช้ ก็ยังคงมีการหารือกันภายในสถาบันต่าง ๆ ของยุโรปอยู่ ซึ่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพลาสติกชีวภาพมีอนาคตในภาคส่วนบรรจุภัณฑ์ โดยทดแทนการใช้งานที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และช่วยลดการใช้พลาสติกที่ผลิตจากฟอสซิลได้” von Pogrell อธิบาย

ปีนี้เป็นครั้งแรกที่รายงานได้รวมข้อมูลเชิงลึกในข้อมูลการผลิต การเปรียบเทียบกำลังการผลิต และการผลิตจริงในปี 2023 แสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใกล้เต็มกำลังการผลิต ถึงแม้ว่ากำลังการผลิตจะผันแปรไปตามพอลิเมอร์ โดยกำลังการผลิตที่ใช้ตั้งแต่ 60 – 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราเฉลี่ยในปี 2023 อยู่ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ (1.79 ตันการผลิต ต่อ 2.18 ตันกำลังการผลิต)

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author