CEA VACCINE สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

CEA VACCINE แนวทางช่วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ SMEs จากผลกระทบ Covid-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว

 

ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  ที่ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ด้วยการปิดสถาบันการศึกษาและสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และสถานบันเทิง พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อให้มากที่สุด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน  
 
ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้ทยอยดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคส่วน ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็งสามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีภูมิคุ้มเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว ภายใต้ โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ …ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ที่ประกอบด้วย 3 แนวทาง ในการช่วยเหลือนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการกว่า 1,000 คน  ประกอบด้วย 

“สู้โควิดด้วยวิตามิน”  มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการจ้างงานนักสร้างสรรค์ในสาขาที่สามารถทำงานคนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็กที่บ้าน หรือในพื้นที่ปิดที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย หรือพื้นที่กลางแจ้ง  5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักออกแบบกราฟฟิกและดิจิทัลต่าง ๆ ในการผลิตชิ้นงานสื่อสารข้อมูลความรู้ที่เข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟฟิก หรือภาพเคลื่อนไหว  2) กลุ่มนักเขียน ช่างภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อหาและภาพสำหรับการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์  3) ศิลปินและกราฟฟิติที่สามารถนำเรื่องราวของท้องถิ่นและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในย่านสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา เพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวใหม่เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ 4) กลุ่มนักดนตรี จาก 4 ภูมิภาคในการพัฒนาดนตรีสะท้อนอัตลักษณ์ของเมือง ภายใต้ธีม Sound of the city  สำหรับเผยแพร่ทางช่องออนไลน์ และสามารถแสดงดนตรีสดในงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมืองในภายหลัง 5) กลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสในการขายให้กับผู้ประกอบการ 

“เสริมภูมิคุ้มกัน” มาตรการเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นในการสนับสนุนตั้งแต่:


1) การรวบรวมข้อมูลร้านค้าและผู้ประกอบการในย่านเจริญกรุง และที่เข้าร่วมโครงการกับ CEA เพื่อมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ CEA และ TCDC รวมถึงสื่อมวลชนอื่น ๆ ที่สนใจ 
2) บริการจัดทำภาพและเนื้อหาสำหรับขายของออนไลน์ให้กับ SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3) การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมต่อตลาดออนไลน์ต่างประเทศ เช่น กระทรวงพาณิชย์ ที่มีการร่วมมือกับเว็บไซต์ประเทศจีน คือ TMALL อาลีบาบา และ พาร์ทเนอร์ของ CEA เช่น แพลทฟอร์มขายของออนไลน์จากไต้หวัน PINKOI เป็นต้น 
4) การให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
“สร้างเกราะต้านทานโรค” มาตรการระยะยาวสำหรับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในการปรับทักษะ เพิ่มความรู้ และต่อยอดไอเดีย ในช่วงระหว่างรอให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้น โดยการจัดทำคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานและประกอบธุรกิจในอนาคต ดังนี้
1) เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบพื้นฐาน เพื่อฝึกฝนการกำหนดกรอบปัญหา การค้นหาไอเดีย การทำต้นแบบและการทดสอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แยกแยก การแก้ปัญหาและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ  Design Thinking 101 และ Branding by Design Thinking
2) โปรแกรมการฝึกงานด้านเทคโนโลยีเอไอและการจัดการข้อมูล ที่เป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน หรือการรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต ให้กับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนแรงงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
3) พัฒนาเนื้อหาเพื่อการเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การสื่อสารและการตลาด นวัตกรรมด้านวัสดุและเทคโนโลยี  เทรนด์การบริโภค 2021  และตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบบทความและคลิปวิดีโอ 

 โครงการ CEA VACCINE จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ร้านค้าในย่านเจริญกรุง ในโครงการ Charoenkrung Delivery ก่อนจะขยายไปยังผู้ประกอบการในส่วนอื่น ๆ หลังจากนั้นจึงเริ่มการอัดฉีดวิตามินให้กับกลุ่มนักสร้างสรรค์ในกลุ่มต่าง ๆ และทยอยสร้างเกราะต้านทานโรคในลำดับต่อไป โดยการดำเนินงานทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นการจัดสรรงบประมาณและปรับเนื้อหาโครงการต่าง ๆ ของ CEA ให้สอดรับกับสถานการณ์ และเป็นการเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

CEA VACCINE_สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดโครงการ CEA VACCINE << คลิกเลยค่ะ

กลุ่มธุรกิจ SMEs

เปิดรับ SMEs ไทยเข้าร่วมโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ …ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย”

เปิดรับ 500 ธุรกิจ ปรับตัวสู่ช่องทางขายออนไลน์

ด้วยบริการช่วยเขียน ช่วยขาย ด้วยออนไลน์คอนเทนต์ และภาพถ่ายโดนๆ และ 60 ธุรกิจ รับคำปรึกษาทางธุรกิจ และลงมือพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30390

 

ข้อมูล:

TCDC [Thailand Creative & Design Center]

 

About The Author