คอร์สอบรมออนไลน์และไฮบริด: สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ CAD/CAM

ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมเทคโนโลยีที่ Cam Instructor กำลังเสนอคอร์สฝึกอบรม Mastercam ทั้งในรูปแบบออนไลน์และไฮบริด คอร์สฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม CNC โดยแต่ละคอร์สมีวีดีโอสอนและคำแนะนำทีละขั้นตอนที่พิมพ์ได้ รวมถึงมีแบบทดสอบและการสอบ

นอกเหนือจากการสอนของ Mastercam, ยังมีคอร์สอื่นๆ โดย Cam Instructor รวมถึงคอร์สการเขียนโปรแกรมด้วยมือสำหรับเครื่องกัดและกลึง CNC, วิธีการตั้งค่าและดำเนินการ Haas โรงสีและโรงกลึง 3,4,5 แกน เพิ่มเติมจากคอร์ส Solidworks ที่ครอบคลุม (ที่มา: Caminstructor )

คอร์สออนไลน์ของ Cam Instructor ยังสอนการเขียนโปรแกรม CNC ได้ตามแผนที่วางไว้ระหว่างโรคระบาดโควิด 19 ด้วยการอนุญาตให้นักเรียนสามารถเรียนทางไกลได้ และในตอนนี้คอร์สเหล่านี้สามารถเรียนแบบไฮบริดได้เนื่องจากคนทำงานจำนวนมากขึ้นที่กลับไปทำงานที่ร้านหรือสำนักงานตัวอย่างเช่น การสมัครสมาชิก Mastercam Premium Bundle ของบริษัทรวมเวอร์ชั่นเต็มของ ซอฟต์แวร์ฉบับเรียนรู้ที่บ้านของ Mastercam ที่อนุญาตสำหรับการใช้งานด้านการศึกษาด้วยการฝึกอบรมของ Mastercam มากกว่า 200 ชม. ในเจ็ดคอร์ส สำหรับเวลาที่นักเรียนสับสน พวกเขาสามารถถามคำถามได้ไม่จำกัดกับผู้สอนที่ได้รับการรับรองแล้วได้นานถึงหนึ่งปี สิ่งนี้เป็นประโยชน์เป็นพิเศษระหว่างการเรียนเฉพาะออนไลน์เท่านั้น

นอกจากนี้ มีใบรับรอง 4 ใบ ที่มอบให้เมื่อผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติเชิงโต้ตอบสำหรับการกัดสองมิติ การกัดสามมิติ การกลึงและ 4 แกน ใบรับรองเหล่านี้ยืนยันกว่านักเรียนได้ผ่านและสามารถวาดและวางเส้นทางเครื่องมือที่เหมือนกันกับตัวอย่างชิ้นส่วนในคอร์สได้ เพราะ Cam Instructor เป็นพันธมิตรบุคคลที่สามของ CNC Software, LLC, ผู้พัฒนา Mastercam ใบรับรองในคอร์สเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากพวกเขา

นอกเหนือจากการสอนของ Mastercam, ยังมีคอร์สอื่นๆ โดย Cam Instructor รวมถึงคอร์สการเขียนโปรแกรมด้วยมือสำหรับเครื่องกัดและกลึง CNC, วิธีการตั้งค่าและดำเนินการ Haas โรงสีและโรงกลึง 3,4,5 แกน เพิ่มเติมจากคอร์ส Solidworks ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมการร่างภาพ การสร้างแบบจำลอง การประกอบและการวาด

คอร์สต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการหรือจำเป็นต้องเรียนตามจังหวะความเร็วของตนเอง ทั้งหมดรวมถึงการสอนทีละขั้นตอนและวีดีโอที่สอดคล้องกันเพื่อที่แต่ละขั้นตอนถูกสาธิตสำหรับผู้เรียนรู้ทุกประเภท แต่ละงานสั้นและง่ายในการทำให้สำเร็จ ทำให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะใช้ซอฟต์แวร์ในการเรียนรู้มากกว่าการอ่านบทเรียนยาวๆ อันที่จริงแล้ว นักเรียนจะใช้เวลา 75 เปอร์เซ็นต์บนการทำงานโปรเจค สร้างรูปวาด CAD ง่ายๆ ไปจนถึงชิ้นส่วนและเส้นทางเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นในตอนจบคอร์ส ตอนท้ายของแต่ละบทเรียนรวมแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว

ผู้ว่าจ้างสามารถติดตามและทบทวนความคืบหน้าของพนักงานได้ในทุกขั้นตอนทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ให้รายงานการลงทุนตามเวลาจริง นอกจากนี้ในปฏิบัติการแบบไฮบริด ผู้ว่าจ้างสามารถเสนอคอร์สออนไลน์ ณ สถานที่และเวลาที่เหมาะกับสถานการณ์

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

About The Author