DS Automation

DS Automation พัฒนาเซนเซอร์ตรวจจับเสียงเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

ในการวางระบบการผลิตแบบเครือข่ายนั้น เซนเซอร์สามารถเก็บข้อมูลตามจุดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลต่อไปยังคลาวด์ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาวิเคราะห์ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นระบบจะทราบโดยทันทีและแจ้งเตือนเพื่อลงมือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้เกิดชิ้นงานที่บกพร่องออกจากกระบวนการผลิต เหมือนมีหูมีตาอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในสายการผลิตนั่นเอง 

DS Automation เปิดตัวเซนเซอร์เสียงขั้นสูงที่สามารถตรวจจับความผิดปกติ แม้ว่าเสียงนั้นจะเล็กน้อยมากในชิ้นส่วนโลหะ แก้ว หรือเซรามิก เซนเซอร์เสียงที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ระบุข้อบกพร่องในสายการผลิตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและความแม่นยำให้กับผู้ผลิตอีกด้วย

End-of-line testing of heat shields

การทดสอบแผ่นกันความร้อนในขั้นตอนสุดท้าย

(ที่มา: Joern Lehmann)

การตรวจจับเสียงเหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ระหว่างการผลิตและครอบคลุมการผลิตจำนวนมาก สามารถตรวจพบความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและลดความเสี่ยงต่อการผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด 

DS Automation ได้พัฒนาเซนเซอร์เสียงที่ใช้คุณสมบัติการควบคุมเสียง (Acoustic) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโลหะ แก้ว หรือเซรามิกได้อย่างเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น ‘dsound USS4’ เซนเซอร์เสียงทางอากาศที่ได้ยินการเปลี่ยนแปลงของเสียงแม้เพียงเล็กน้อยแต่สามารถให้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของส่วนประกอบหรือวัสดุได้ “หากมีรอยแตกบาง ๆ ในสกรู สิ่งผิดปกติภายในแหวนล็อก หรือชิ้นส่วนกลึงมีความคลาดเคลื่อนทางรูปทรง เซนเซอร์ของเราจะพบได้ในทันที” Ronald Meyer วิศวกรฝ่ายพัฒนาที่ DS Automation กล่าว 

เซนเซอร์เสียงจะจดจำได้ว่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนนั้นมีเสียงที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ และสามารถกำจัดชิ้นส่วนที่บกพร่องออกจากกระบวนการผลิตได้ในทันที “ด้วยวิธีควบคุมเสียง (Acoustic) ของเราทำให้เกิดข้อดีหลายประการสำหรับผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่น สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและตรวจพบวัสดุที่มีสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ชิ้นส่วนที่ผิดปกติไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตปลายน้ำได้ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าของเราสามารถควบคุมกระบวนการได้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงจากต้นทุนที่มากขึ้น ความเครียดจากข้อร้องเรียน และการถูกปฏิเสธสินค้าทั้งชุด” Arndt Kritzner กรรมการผู้จัดการของ DS Automation กล่าวอธิบาย 

DS Automation ได้พัฒนาเซนเซอร์หลากหลายประเภทสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งแก้ไขปัญหาทั้งงานที่ง่ายและงานที่ต้องใช้ความพยายามมาก โดยทำงานได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับการผลิต

Airborne sound sensor dsound USS4-LS

Airborne sound sensor dsound USS5-LS

Quality inspection of valve seat inserts

ในกระบวนการผลิต ‘dsound’ เซนเซอร์เสียงที่ใช้สำหรับตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเรื่องของความเที่ยงตรงของขนาด องค์ประกอบของวัสดุที่ถูกต้อง รอยแตก ความสมบูรณ์ของการประกอบ ระยะของฟันเฟือง ความแน่นของแรงดัน และเกณฑ์คุณภาพอื่น ๆ และในหลาย ๆ ครั้งการทดสอบด้วยคลื่นเสียงนำมาใช้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยการทดสอบอื่น ๆ ได้

คุณสมบัติของวัสดุที่เป็นโพรงหรือโครงสร้างมุมสามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำว่าเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายโดยใช้เสียง สามารถบันทึกและวิเคราะห์เสียงได้ทั้งที่ลอยมากับอากาศและเสียงที่ผ่านวัสดุที่เป็นของแข็งด้วยเซนเซอร์ของ dsound

การระบุผลการทดสอบที่ถูกต้องนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ DS Automation จึงนำเสนอเซนเซอร์ 2 ระดับที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน เหมาะสำหรับใช้ในการทดสอบอัลกอริธึมที่ง่ายกว่าหรือซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการกำหนดค่าแบบจำกัดหรือแบบครอบคลุมเพื่อปรับการตรวจจับโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการใช้งาน สเปกตรัมความถี่ถูกตรวจจับอย่างแม่นยำในช่วงอัลตราโซนิก แต่ละความถี่ยังระบุและแยกความแตกต่างได้ละเอียดมากด้วยเซนเซอร์เสียง

ตัวอย่างการทดสอบที่เกิดขึ้นชั่วคราวและสลายตัวไปสามารถบันทึกและจัดเก็บตามประเภทต่าง ๆ ได้ โดยที่วิธีการทดสอบสามารถบูรณาการเข้ากับสายการผลิตที่มีอยู่หรือสายการผลิตใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง บทความการควบคุมเสียง (Acoustic) สำหรับการตรวจสอบสายการผลิต ‘ควบคุมคุณภาพสายการผลิตด้วยเสียงของเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มคลาวด์’

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author