ระบบอัตโนมัติและโซลูชั่นล่าสุดสำหรับกระบวนการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพ

บทความนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ประหยัดต้นทุนและพลังงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อกาแข่งขันแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องของความยั่งยืนและเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล) ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับการวัดคาร์บอนฟุตพรินท์ ที่จะไม่เพียงวัดเฉพาะจากตัวโรงงานของลูกค้าเอง  แต่รวมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด วัสดุที่ใช้ ว่ามาจากแหล่งที่มีความยั่งยืนเพียงใด เนื่องจากประเด็นนี้จะเป็นอีกหนึ่งการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีโรงงานจึงมีแนวโน้มที่จะต้องซื้อหาวัตถุดิบ จากแหล่งที่มีความยั่งยืน และใช้คาร์บอนฟุตพรินท์ที่น้อยกว่า เพื่อไม่ถูกกีดกันในการขายสินค้าจะต้องผ่านเกณฑ์คาร์บอนฟุตพรินท์ในบางตลาด

การประชุมเทคโนโลยี WFL จัดขึ้นที่เมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 ถึง 23 มิถุนายน 2022 รับชมสดการตัดเฉือนบนเครื่องประเภทกลึงกัดทั้งหมดและจัดแสดงโซลูชันซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติล่าสุด โปรแกรมประกอบด้วยการอภิปรายและนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญในแนวโน้มการบุกเบิกและพัฒนาในอุตสาหกรรม

Lastest Automation

ในวันแรกของการประชุมเทคโนโลยี WFL เริ่มต้นด้วยงานแถลงข่าว โดยมีผู้มาร่วมแบ่งปันดังต่อไปนี้: Norbert Jungreithmayr (CEO), Günther Mayr (กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย เทคโนโลยีและบริการ), Reinhard Koll (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน) และ Jürgen Schmid (เทคโนโลยีการออกแบบ) ร่วมกันให้ข้อมูลนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ (ที่มา: WFL Millturn Technologies )

ผู้เข้าชมได้พบกับประสบการณ์การตัดเฉือนหนักบนเครื่องกัดกลึง M150, การกลึงเกลียวบนเครื่อง M50 Millturn / 4500 มม. และการนำเสนอ เครื่องจักรล่าสุด M20-G, ระบบอัตโนมัติเป็นหัวข้อในหลายการสนทนา อาทิเช่น การหยิบกล่อง สแกน และหยิบชิ้นส่วนที่วางไม่ตรงทิศทาง ระบบได้รับการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องจักร ไฮไลท์พิเศษคือ เซลล์เคลื่อนที่ซึ่งรวมกับ M65 เซลล์เคลื่อนที่เป็นหุ่นยนต์บนรถนำทางอัตโนมัติ (AGV-Automated Guided Vehicle) ที่โหลดเครื่องมือเข้าและออก อุปกรณ์แคลมป์หนีบ และ/หรือชิ้นงานต่าง ๆ, ด้วยเวลากระบวนการระหว่าง 30 ถึง 60 นาที โซลูชันนี้ทำให้สามารถใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างเต็มที่และลูกค้ายังรักษาความเป็นอิสระไว้ได้เต็มที่ ระบบยังเหมาะสมสำหรับระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

อีกประเด็นสำคัญคือ ความยั่งยืน ตามที่ WFL บอกกล่าว กระบวนการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงที่จะมีความสำคัญ แต่ยังทำเพื่อบรรลุถึงการจัดอันดับที่ถูกต้อง เนื่องจากมีจำนวนลูกค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ที่กำลังถูกประเมินตามเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล) WFL บรรลุเกณฑ์เหล่านี้ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ (ต.ย. การขับขี่ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน) และกระบวนการตัดเฉือนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ระดับการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด เช่นเดียวกับการลดต้นทุนพื้นที่ ต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลระหว่างกลางและต้นทุนการควบคุมคุณภาพและอีกมากที่รับรองว่ามีโดยกระบวนการตัดเฉือนที่สมบูรณ์

เครื่องจักรและเทคโนโลยี

ระบบโมดูลาร์ของ เครื่องกลึงกัด M150 ได้ถูกขยายออกโดยการแก้ไขแท่นเครื่อง เครื่องจักรมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักถึง 25 ตัน เนื่องจากระยะของตัวนำทางและขนาดที่ใหญ่กว่า ตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังกว่า การเจียระไนจุดแบริ่ง และการกลึงแบบป้อนม้วน (Roll feed) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดเฉือนพื้นผิวแข็ง ที่สาธิตบนม้วนจากโรงถลุงเหล็ก เฟืองขนาดใหญ่ที่มีโมดูล 38 ถูกกัดที่ด้านขวาของชิ้นงาน ชิ้นงานไม่ต้องถูกนำออก แต่ถูกวัดโดยตรงในเครื่อง หากจำเป็นการแก้ไขอัตโนมัติที่ตรงกันจะถูกดำเนินการก่อนกัดตกแต่งฟันเฟือง

M50 เป็นเครื่องจักรประเภทที่สองที่ถูกขยายออกโดยพื้นฐาน ตอนนี้เครื่องจักรสามารถติดตั้งหน่วยกลึง-เจาะ-กัดที่ทรงพลังมากขึ้น ระบบเครื่องมือที่ใหญ่ขึ้น ชุดจัดเก็บเครื่องมือที่ใหญ่ขึ้น มีความยาวมากขึ้น พร้อมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ตัวเครื่องเองได้เพิ่มระยะตรงกลางสูงสุด 6,000 มม. สิ่งนี้หมายถึงแทบไม่มีความต้องการกำหนดค่าใด ที่ WFL ไม่สามารถทำได้

M50 ยังมีตัวช่วยสองสามตัว: iJaw ขากรรไกรหนีบที่รับความรู้สึกได้จาก Röhm และ ICO tronic เครื่องมือรับความรู้สึก และหัวโพรบอัลตร้าโซนิคที่เปลี่ยนได้อัตโนมัติ วัดความหนาของผนังที่จุดใด ๆ หัวโพรบวัดจดจำและชดเชยสำหรับความเบี่ยงเบนในรูเจาะโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีแสกนเนอร์เลเซอร์ใหม่ทั้งหมดที่เปลี่ยนได้อัตโนมัติและทำให้สามารถสแกนรูปร่างและเรขาคณิตใดก็ได้ บนชิ้นงาน ตลอดจนทำการเปรียบเทียบพื้นผิวที่สแกนกับโมเดลสามมิติเป้าหมาย ภาพแสดงสีที่ผิด แสดงได้ถึงระดับที่ชิ้นส่วนผลิตใดสอดคล้องกับโมเดลเป้าหมาย และการผันแปรของสีบ่งชี้ว่าส่วนประกอบมีความเบี่ยงเบนมากแค่ไหนจากเรขาคณิตเป้าหมาย เป็นโซลูชั่นที่มีความน่าสนใจมากที่มีศักยภาพมหาศาลการทำกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล ลดการหยุดชะงักให้เหลือน้อยที่สุด

ระหว่างการปฏิบัติการตัดเฉือน มักจะมีการหยุดชะงักที่ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าแทรกแซงเสมอ เช่น การวัดและการควบคุม สำคัญที่จะลดการขัดจังหวะให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อใช้ความพร้อมใช้งานและผลิตภาพของเครื่องอย่างดีที่สุด แพกเกจซอฟต์แวร์ในตัวควบคุมเครื่องทำให้มั่นใจในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับอุปกรณ์แคลมป์หนีบอัจฉริยะที่มีเพิ่มติมและเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือ WFL iControl ระบบการเฝ้าสังเกตการณ์กระบวนการใหม่ iControl ประมวลผลสัญญาณที่มาจากเครื่องหรือเซนเซอร์ภายนอกโดยตรง อย่างเช่น อัตราการไหลสารหล่อเย็น ความดันสารหล่อเย็น เซ็นเซอร์การสั่นในแท่งเจาะหรือแรงหนีบของขากรรไกรหนีบ

สถานะเครื่องถูกบันทึกด้วย my WFL Cockpit โปรแกรมเฝ้าสังเกตการณ์ตำแหน่งที่ข้ามและจัดเก็บเวลารันโปรแกรม สิ่งนี้ให้ภาพรวมต่อเนื่องของผลิตภาพเครื่องจักรและความผันแปรของเวลาในการรันโปรแกรม

My WFL Energy วัดอย่างถาวรและบันทึกพลังงานของเครื่องจักรและปริมาณอากาศอัดที่ใช้ การใช้ยังสามารถแตกออกเป็นแต่ละเครื่องมือหรือขั้นตอนกระบวนการ ทำให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ โซลูชัน g ทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนหัวปั่นและแกนโดยการรันโปรแกรมว่างในช่วงเวลาวัฏจักร โปรแกรมใช้เซนเซอร์เพื่อบันทึกแรงและการสั่นสะเทือน การประเมินในระยะยาวแสดงว่า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นในแบริ่งหรือในหนึ่งในระบบนำทาง สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงเวลาหยุดเครื่องและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ทันท่วงที

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

About The Author