HOT RUNNERS : HMI 4.0 ช่วยให้การควบคุมง่ายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Oerlikon HRS Flow ได้แก้ไขซอฟต์แวร์อย่างครบถ้วนสำหรับหน่วยควบคุมของระบบทางวิ่งร้อน Flexflow ของบริษัท ในตอนนี้อินเตอร์เฟซขั้นสูงระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (Human Machine Interface-HMI) 4.0 ทำให้ปฏิบัติการง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

HMI 4.0
อินเตอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่อัปเดต (HMI) 4.0 สำหรับหน่วยควบคุมของระบบทางวิ่งร้อน Flexflow สามารถแสดงคลังเก็บการ์ดแม่พิมพ์ซึ่งอนุญาตให้เลือกชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือกำหนดสูตรใหม่ (ที่มา: Oerlikon HRSflow)

ระบบทางวิ่งร้อน Flexflow ของ Oerlikon HRS Flow มาพร้อมอินเตอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMI) ที่อัปเดต ทำให้เป็นไปได้ที่จะผนวกระบบต่าง ๆ กับหัวฉีดที่แตกต่างกัน ชุดพารามิเตอร์สามารถถูกบันทึกสำหรับแต่ละแม่พิมพ์ได้ ขยายความเป็นไปได้เพื่อควบคุมแต่ละเซอร์โวมอเตอร์ในการวางตำแหน่งเข็มหัวฉีดและเฝ้าสังเกตการณ์ความเสถียรของกระบวนการ นอกจากนี้บัญชีเฉพาะผู้ใช้เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเป็นรายบุคคลสามารถถูกจัดการและตั้งค่าได้ เนื่องจากเชื่อมต่อผ่านเว็บ การเข้าถึงหน่วยควบคุมสามารถเข้าได้โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่ตั้ง

ในตอนนี้อินเตอร์เฟซระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI) 4.0 ให้ความเป็นไปได้ในการควบคุมแต่ละเซอร์โวมอเตอร์ ได้หลายตัว พร้อมข้อมูลเฉพาะ และยังสามารถจัดการระบบที่มีขนาดหัวฉีดที่ผสมกันด้วย เพื่อการนี้ ระบบใช้การ์ดแม่พิมพ์เฉพาะ พร้อมเทคโนโลยีระบบทางวิ่งร้อน Flexflow ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบควบคุมสามารถถูกอัปโหลดสู่การ์ดเหล่านี้ รวมถึงสูตร ตัวเลขและการกำหนดค่าหัวฉีดเซอร์โวไฟฟ้า การจัดเก็บแต่ละสูตรยังอำนวยความสะดวกให้การเปลี่ยนโหมดของแม่พิมพ์ ซึ่งหลัก ๆ เกี่ยวข้องสำหรับปฏิบัติการเครื่องมือแบบครอบครัว (Family tool operation)  (ผู้เขียน: เครื่องมือแบบครอบครัว คือ แม่พิมพ์ที่มีหลายโพรง ที่ผลิตชิ้นงานได้หลายแบบพร้อมกัน โดยมากเป็นชุดที่นำมาประกอบกัน)  โดยสามารถรวมได้แม้พารามิเตอร์ของวงจรการล้างทำความสะอาด การ์ดแม่พิมพ์เหล่านี้สามารถถูกดาวน์โหลดบนแท่ง USB เพื่อถ่ายโอนไปยังอีกหน่วยควบคุมเพื่อบันทึกเป็นสำรองการควบคุมกระบวนการขั้นสูง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเขียนแต่ละโปรแกรม และทำให้การใช้งานง่ายขึ้น รูปภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องสามารถถูกจัดเก็บบนการ์ดที่สอดคล้องกัน จุดเกทแต่ละจุดสามารถสัมพันธ์กันกับหัวฉีดทางวิ่งร้อนโดยลำดับ การดับเบิ้ลคลิกจุดเดทจะเป็นการเปิดหรือปิดบางฟังก์ชันและตรวจสอบสถานะของมอเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้สามารถจัดการพารามิเตอร์กระบวนการของแต่ละมอเตอร์เพื่อปรับสมรรถนะของหัวฉีดให้เหมาะสมที่สุดอย่างเป็นอิสระ หน้ารายการวงจรให้แผนภาพหลักสำหรับแต่ละสูตรแม่พิมพ์ การวางทับแผนภาพที่เหมาะสมงานเฉพาะ พร้อมข้อมูลกระบวนการจริงที่สอดคล้องกัน ให้ความเป็นไปได้ในการตรวจสอบความเสถียรของกระบวนการและเพื่อการดำเนินมาตรการที่จำเป็น

การทำงานเดียวหรือหลายงานในเวลาเดียวกัน

การสร้างและจัดเก็บโปรไฟล์รายบุคคลสำหรับผู้ใช้หลายคนหรือกลุ่มผู้ใช้ได้ให้ฟังก์ชันที่กำหนดเองซึ่งสามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่นกับความต้องการเฉพาะขององค์กร ผู้ใช้แต่ละคนใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของตนเอง ไม่จำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้หลายคนสามารถเชื่อมต่อหน่วยควบคุมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถควบคุม ในขณะที่ผู้ใช้ที่เหลือจะเพียงได้รับข้อมูลสถานะ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะส่งผ่านการควบคุมไปยังผู้ใช้อีกคนหนึ่ง

โดยการผสานเข้ากับเครือข่ายของลูกค้า HMI 4.0 อนุญาตให้การควบคุมระบบทางวิ่งร้อน Flexflow ทำจากที่ตั้งใดก็ได้ผ่านพีซีหรือแท็บเล็ต โดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ การแสดงผลกราฟฟิกที่ตอบสนองจะปรับเข้ากับความละเอียดของจอภาพที่พบมากที่สุด

สำหรับส่วนประกอบที่มีความซับซ้อนและความต้องการสูง

นอกจากความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นของอินเตอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMI) 4.0 ข้อดีของระบบวาล์วเกทที่ควบคุมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โว ยังคงเหมือนเดิม เพราะสามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พื้นผิวคุณภาพสูงที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ได้ หนึ่งในแอปพลิเคชันหลัก คือแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปสำหรับส่วนประกอบยานยนต์ที่มีความซับซ้อนและมีความต้องการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉีดขึ้นรูปแบบเรียงลำดับ (Cascade injection moulding) ระบบอนุญาตให้ทำการเปิดและปิดทีละเข็ม ประสานกันเป็นลำดับอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยความเร็วที่เลือกได้ สิ่งนี้ทำให้เป็นไปได้ที่จะควบคุมการไหลของสิ่งหลอมละลายอย่างแม่นยำในแต่ละหัวฉีดทางวิ่งร้อน และปริมาตรของไหลโดยรวมในช่องและกระบวนการเติมที่ทำให้เหมาะที่สุดมากกว่าระบบเรียงลำดับแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ไม่เพียงเฉพาะพื้นผิวที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังลดแรงหนีบที่ต้องใช้ ด้วยหน้าต่างกระบวนการที่ใหญ่ ตลอดจนน้ำหนักของส่วนประกอบโดยที่ไม่ต้องประนีประนอมในเรื่องของคุณภาพ 

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

About The Author