Module Works Insider Conference เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม CAD/CAM และนำพวกเขามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดต่างๆ (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ / Pixabay )

MIC 2022 กลับมาเชื่อมต่ออุตสาหกรรม CAD/CAM อีกครั้ง

CAD: Computer aided design คือการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย,
CAM: Computer aided manufacturing คือการผลิตที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ประเทศเยอรมนี — งาน Module Works Insider Conference ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้าน CAD/CAM ก่อนที่ไวรัสและความขัดแย้งจะกลายมาเป็นความกังวลหลัก เรามามองภาพรวมของการจัดงานครั้งใหม่นี้กัน

Module Works Insider Conference เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม CAD/CAM และนำพวกเขามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดต่างๆ (แหล่งที่มา: โดเมนสาธารณะ / Pixabay )

ผู้เชี่ยวชาญ CAD/CAM และนวัตกรทั้งหลาย ได้รับเชิญสู่งาน Module Works Insider Conference (MIC) ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี การประชุมนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม CAD/CAM และนำพวกเขามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดต่างๆ กล่าวให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เมื่องานนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2016 ตัวแทน 50 คน จากบริษัทซอฟต์แวร์ CAD/CAM ชั้นนำของโลกเข้าร่วม งาน MIC เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของซอฟต์แวร์และเพื่ออภิปรายถึงอนาคตของอุตสาหกรรม การประชุมครั้งถัดมาจัดขึ้นในปี 2018 และมีส่วนสำคัญ คือ วิทยากรรับเชิญจาก Siemens PLM Software, Huron Graffenstaden และ Sandvik Coromant ในขณะที่งานที่วางแผนไว้สำหรับปี 2020 ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากโควิด

ในตอนนี้เป็นเวลาสองปีถัดมา และสี่ปีหลังจากงาน MIC ครั้งที่แล้ว การประชุมกำลังจะเริ่มขึ้นใหม่ โดยแบบฉบับใหม่ของงานจะเป็นการแบ่งปันข้อมูล ริเริ่มการอภิปรายและทำให้อุตสาหกรรมสามารถปรับตัวได้หากจำเป็น สำหรับงาน  Module Works สิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกคือการพบปะหุ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อสอบถามว่าบริษัทกำลังจัดหาเทคโนโลยีที่จำเป็นจริง ๆ ใช่หรือไม่ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 75 เปอร์เซ็นต์และที่นั่งของซอฟต์แวร์ติดตั้งมากกว่า 500,000 ที่นั่ง สิ่งนี้จึงมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่จะตรวจจับอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรกให้เร็วที่สุด และตามหลักการคือหลีกเลี่ยงให้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องการให้การประชุมเป็นแพลตฟอร์มที่จะนำและกำหนดนวัตกรรมในอนาคตของเทคโนโลยี CAD/CAM

แม้ว่างาน Module Works Insider Conference ครั้งที่แล้ว ได้ถูกยกเลิกไป แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ ในทางตรงกันข้าม สองปีที่ผ่านมาได้ไฮไลท์ความต้องการสำหรับการผลิตในสเกลใหญ่ของชิ้นส่วนหลากหลาย ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว การวิจัยเชิงวิชาการยังได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพิมพ์สามมิติที่เพิ่มขึ้นตามโรคระบาดที่ยังดำเนินไป การผลิตแบบเติมวัสดุได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในฐานะปัจจัยสำคัญที่ในจัดหาเวชภัณฑ์ที่รวดเร็วและราคาไม่แพง โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสระหว่างมนุษย์ สิ่งนี้เป็นมาตรการตอบโต้ต่อซัพพลายเชนที่ชะงักงัน

การเติบโตขึ้นของความสำคัญ ได้จุดประกายความสนใจที่เพิ่มขึ้นของสิ่งที่ยังจำเป็นต้องปรับปรุง เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอกสารปกขาว (White paper) ของ World Economic Forum (WEF) ความก้าวหน้าของการผลิตแบบเติมวัสดุ : แนวทางการปรับขนาดและเอาชนะความท้าทายหลัก (2022) ได้ทำการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถึงความสำเร็จและความท้าทายต่าง ๆ ของเทคโนโลยี CAD/CAM ในเอกสารได้เสนอการกระตุ้นให้ลงมือทำ (Call to action) ด้วยการลดลงของต้นทุนจากการลงทุนทั่วไป การสนับสนุนการศึกษา และการแบ่งปันความรู้ การนำมาตรฐานอุตสาหกรรมไปปฏิบัติ ความต้องการสำหรับการวิจัย เช่นเดียวกับความต้องการสำหรับความยั่งยืน และท้ายที่สุด ความต้องการสำหรับการรับประกันคุณภาพและการปรับห่วงโซ่กระบวนการให้เป็นดิจิทัล การกระตุ้นให้ลงมือทำเหล่านี้พิสูจน์ถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงอุตสาหกรรม CAD/CAM โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม

Module Works Insider Conference ได้ถูกออกแบบเพื่อจัดการความสำเร็จและความท้าทายที่อุตสาหกรรม CAD/CAM กำลังเผชิญอยู่ และยังเป็นโอกาสที่จะออกแบบ Roadmap สำหรับอนาคต โปรแกรมที่วางแผนไว้รวมวิทยากรรับเชิญที่หลากหลาย บริเวณห้องปฏิบัติการทำการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่เช่น คู่เสมือนและการนำเสนอที่หลากหลาย ยิ่งกว่านั้น ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะได้พบคนสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ CAD/CAM

ผู้เข้าร่วมได้มีความเข้าใจเชิงลึกที่สำคัญในสถานภาพปัจจุบันและมุมมองในอนาคตของเทคโนโลยี ด้วยวิธีนี้ Module Works Insider Conference ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่คงที่ แบบไม่เป็นทางการ แต่ได้ซึ่งข้อมูล หัวข้อเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มและพัฒนาการในการตัดเฉือนแบบ 3 แกน และ 5 แกน และการจำลองหรือเส้นทางการเดินของเครื่องมือและเทคโนโลยีการจำลอง ให้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมนอกเหนือจากตลาด CAD/CAM และ CNC ทั่ว ๆ ไปอย่างไร

งาน MIC จะเริ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 ที่ศูนย์งานอีเวนต์และธุรกิจ Tivoli ในเมือง Aachen และสิ้นสุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2022

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author