CAD/CAM

Interactive 3D Simulation กับกระบวนการตัดแผ่นโลหะ

Vicomtech และ Lantek ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการจำลองพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนในการตัดแผ่นโลหะเพื่อเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้กระบวนการผลิตได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดและง่ายขึ้น

Planning & Programming สมจริงด้วย Virtual Machine

เทคโนโลยีการจำลอง หรือ Simulation Technology ขั้นสูงของ Tebis ช่วยให้สามารถแสดงสภาพแวดล้อมการผลิตจริงในโลกเสมือนได้อย่างละเอียดลออและสมจริง