technologies

MTA เปิดตัวฮับความรู้ เพื่อช่วยผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น

บริษัทผู้ผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อที่เป็นปัจจัยหลักทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาพลังงานที่ถีบตัวสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนค่าแรงที่สูงขึ้นในประเทศไทยของเรา ทำให้แต่ละบริษัทจำเป็นต้องลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมา 

ในแต่ละประเทศมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งด้านวิชาการ สมาคมผู้ผลิต ตลอดจนรัฐบาลในการช่วยกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล รวมถึงการให้สิทธิทางภาษีในการลงทุนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในบางประเทศ 

แต่เดิมสหราชอาณาจักรเคยเป็นผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมจากการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้เป็นประเทศแรกของโลกในปี 1760 และแพร่ขยายไปยังยุโรป แต่ในปัจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติ IoT ปัญญาประดิษฐ์ การเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เป็นดิจิทัล ซึ่งสหราชอาณาจักรยังมีการลงทุนในเรื่องเหล่านี้น้อยอยู่ บทความนี้จะมาเล่าถึงความคิดริเริ่มของสมาคมเทคโนโลยีการผลิต (MTA) ในการช่วยเหลือผู้ผลิตของสหราชอาณาจักรในการหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประเด็นสำคัญ คือ ทางฝั่งยุโรปมีความกระตือรือร้นและตระหนักถึงปัญหาที่ตนเองมี และภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ พยายามช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาประเทศให้กลับมาอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันได้อีกครั้ง

สมาคมเทคโนโลยีการผลิต (The Manufacturing Technologies Association – MTA) จะเปิดตัวฮับความรู้ (Knowledge Hubs) ในงาน Mach 2024 งานอีเวนต์เรือธงที่มุ่งเป้าเพื่อช่วยผู้ผลิตของสหราชอาณาจักรในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภาพและการลงทุนในเทคโนโลยีที่ต่ำของสหราชอาณาจักร

The Manufacturing Technologies Association (MTA) will use its flagship event, Mach 2024, to launch a new initiative.

สมาคมเทคโนโลยีการผลิต (MTA) จะเปิดตัวโครงการใหม่ในงาน  Mach 2024 ซึ่งเป็นอีเวนต์เรือธงของสมาคมฯ (ที่มา: MTA)

Mach 2024 – งานแสดงสินค้าระดับชาติของสหราชอาณาจักรด้านวิศวกรรมการผลิต

งาน Mach 2024 จะจัดขึ้นที่ NEC เมืองเบอร์มิงแฮม ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 เมษายน 2024 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตทางด้านวิศวกรรมของสหราชอาณาจักรนำเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตช้าที่สุดในกลุ่ม G7 ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ค่าแรงต่ำ และการลงทุนต่ำ คู่แข่งระดับโลกไม่เพียงแต่ตามสหราชอาณาจักรทันเท่านั้น แต่แซงหน้าไปในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุนอีกด้วย

วิธีการกระตุ้นผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร คือ การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และการนำเทคนิคล่าสุดในกระบวนการผลิตมาปฏิบัติ ดังนั้น ฮับความรู้ของ MTA ในงาน Mach 2024 จึงเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานว่าจะนำเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการผลิต การผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการใช้เทคนิคการผลิตแบบเติมวัสดุไปใช้เมื่อไรและอย่างไร 

แนวร่วม

MTA เป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมองค์กรการผลิตของสหราชอาณาจักร พร้อมกับศูนย์เทคโนโลยีการผลิต (MTC) และ Lloyds Bank ผู้สนับสนุนหลักของงาน Mach 2024 เพื่อนำเทคโนโลยีอย่างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต

ปัจจุบันสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 23 ของการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการผลิตทั่วโลก เป็นตัวเลขที่เน้นย้ำถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการใช้โรโบติกส์ที่ต่ำในอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร นอกจากตามไม่ทันมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังตามหลังสเปนและฟินแลนด์อีกด้วย

เป้าหมายหนึ่งในฮับความรู้ของงาน Mach 2024 คือ การทำให้สหราชอาณาจักรมุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติและโรโบติกส์มากขึ้น โดยการให้ความรู้แก่บริษัทต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีนำเทคโนโลยีมาใช้ให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น

James Selka DL, CEO ของ MTA ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มนี้ว่า  “แม้การติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรจะเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา แต่เป็นแค่ 1 ใน 10 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเยอรมนีและยังตามหลังฝรั่งเศส สเปน และอิตาลีอยู่”

ผู้ผลิตที่มีอธิปไตย

“ฮับความรู้ในงาน Mach 2024 นี้จะทำให้สหราชอาณาจักรสามารถสถาปนาตนเองขึ้นใหม่ในฐานะผู้ผลิตที่มีอำนาจอธิปไตย (มีอิสระ มีความสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ) เราต้องยอมรับความสำคัญในการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น บทบาทของเรา คือ ช่วยให้ผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีใหม่ ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง และหาแนวทางในการปรับใช้”

“Mach เป็นอีเวนต์ระดับชาติเพียงอีเวนต์เดียวที่จัดแสดงเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมยั่งยืนซึ่งใช้ในการผลิตทุกรูปแบบ และเป็นทางเลือกสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการปรับใช้และลงทุนในการปฏิวัติดิจิทัล”

อีกฮับความรู้หนึ่งของ MTA จะมุ่งเน้นไปที่การนำข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได้มากขึ้น อีกทั้งยังลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

นอกจากนี้ การผลิตแบบเติมวัสดุก็เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากในการปฏิวัติวิธีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

มุมมองที่น่าสนใจสำหรับการผลิต

“การใช้ AI ร่วมกับเทคนิคการผลิตแบบเติมวัสดุ (AM) เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ความสามารถของ Mass Customization* เพื่อปรับโฉมกระบวนการผลิตก็เป็นการปฏิวัติการผลิตเช่นกัน ด้วยรอบการผลิตที่สั้น การสร้างต้นแบบที่ต้นทุนต่ำและมีสเปคที่สูง” Mr Selka กล่าวเสริม 

* Mass Customization คือ การผลิตสินค้าปริมาณมากเฉพาะกลุ่ม 

  (ที่มา: IOK2U.COM เขียนโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ)

การสนับสนุนด้านโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติจาก MTC

ศูนย์เทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technology Centre – MTC) สนับสนุนการนำโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตของสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการผลิตให้สูงขึ้น รวมถึงช่วยให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย 

Mike Wilson, Chief Automation Officer ของ MTC กล่าวว่า “หากนำโซลูชันหุ่นยนต์มาใช้ในระดับต่ำ เราก็ไม่สามารถแข่งกับตลาดโลกได้ การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในทุกระดับของการผลิตในสหราชอาณาจักรจะทำให้เราแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะมหาอำนาจทางการผลิตระดับโลกและต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่กำลังมีอยู่ได้”

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author