ยุโรป

ตลาดยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตครั้งใหญ่ของพลาสติกชีวภาพ

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันถึงดีถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยคาร์บอนสู่สภาพอากาศ ผู้ผลิตต้องหาหนทางในการลดคาร์บอนด้วยมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำ การใช้พลังงานหมุนเวียนแทนฟอสซิล ตลอดจนการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าวัสดุใหม่

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอกฎบังคับให้แคปซูลกาแฟต้องใช้พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป การติดตามกฎเกณฑ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดจากทางยุโรปเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากเรื่องคาร์บอนฟุตพรินต์ ภาษีคาร์บอนข้ามแดน แล้วยังมีข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ทยอยบังคับใช้และส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการผลิตด้วย 

ตลาดขวดพลาสติกในยุโรปกำลังขยายตัว

รายงานของ AMI Consulting ระบุว่า แนวโน้มตลาดขวดพลาสติกชนิดเป่าขึ้นรูปในยุโรปเป็นบวก จากปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการ Added value products (ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม) สูงขึ้น และการใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้น