สหภาพยุโรป

อนาคตของพลังงานจากไฮโดรเจน | “The World is Ready for Hydrogen”

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสมาคมฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer Society) องค์กรวิจัยของประเทศเยอรมนีได้ทำการสรุปสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานระบบ ‘ไฮโดรเจน’ ของภาคต่างๆ ในการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญในช่วง Hannover Messe Digital Days

แผ้วทาง กม. ร่วมกำหนดอนาคตดิจิทัลของยุโรป

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสิ่งที่เรียกว่า Data และ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในสหภาพยุโรป Cecimo ได้ตอบรับและอธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ Cecimo (European Association

Numbers of the month: แนวโน้ม ข้อเท็จจริงและตัวเลขในเดือนตุลาคม 2019

ตัวเลขล่าสุดประจำเดือนตุลาคมของอัตราการว่างงานปัจจุบันในสหภาพยุโรป อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ไปจนถึงจำนวนวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การค้าเสรี …