สหภาพยุโรป

การเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยคาร์บอน ช่วยปูทางสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันกฎหมายภาษีคาร์บอนข้ามแดนกำลังเริ่มมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากการปรับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ผู้ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจัดทำรายงานประกาศคาร์บอนฟุตพรินต์ในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อเป็นการยืนยันการผ่านเกณฑ์ตามกฎของสหภาพยุโรป ในส่วนนี้ทำให้บริษัทต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการ เพื่อนำมาคำนวณประเมินการปล่อยคาร์บอน สามารถแจกแจงที่มาที่ไป และยืนยันเป็นหลักฐานประกอบในกระบวนการศุลกากรผ่านเข้าไปยังสหภาพยุโรปได้ 

Seco มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล 100%

เป้าหมายด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรปที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 55% ภายในปี 2030 ทำให้บริษัทต่าง ๆ พยายามหาแผนปฏิบัติการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตของตนเอง การเลือกปัจจัยการผลิตที่มาจากแหล่งที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน (ลม หรือ แสงแดด)

อนาคตของพลังงานจากไฮโดรเจน | “The World is Ready for Hydrogen”

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสมาคมฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer Society) องค์กรวิจัยของประเทศเยอรมนีได้ทำการสรุปสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานระบบ ‘ไฮโดรเจน’ ของภาคต่างๆ ในการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญในช่วง Hannover Messe Digital Days

แผ้วทาง กม. ร่วมกำหนดอนาคตดิจิทัลของยุโรป

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสิ่งที่เรียกว่า Data และ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในสหภาพยุโรป Cecimo ได้ตอบรับและอธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ Cecimo (European Association

Numbers of the month: แนวโน้ม ข้อเท็จจริงและตัวเลขในเดือนตุลาคม 2019

ตัวเลขล่าสุดประจำเดือนตุลาคมของอัตราการว่างงานปัจจุบันในสหภาพยุโรป อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ไปจนถึงจำนวนวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การค้าเสรี …