Seco

Seco มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล 100%

เป้าหมายด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรปที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 55% ภายในปี 2030 ทำให้บริษัทต่าง ๆ พยายามหาแผนปฏิบัติการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตของตนเอง การเลือกปัจจัยการผลิตที่มาจากแหล่งที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน (ลม หรือ แสงแดด)

การใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตแทนวัสดุใหม่ (Virgin Material) การออกแบบห่วงโซ่การผลิตให้อยู่ในท้องถิ่นมากที่สุดเพื่อลดการขนส่งระยะไกล จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้การปล่อยคาร์บอนเป็นไปตามเป้าหมาย ประเทศไทยก็มีการให้คำสัตยาบันกับทางสหประชาชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่าจะลดลง 30% เมื่อเทียบกับระดับเดิม ในบทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่บริษัทผลิตเครื่องมือ Seco Tools เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นวัสดุรีไซเคิล 100% ถึงแม้ว่าวัสดุอาจเปลี่ยนสีไปเล็กน้อย แต่ก็เป็นการทำเพื่อเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของ Seco Tools มีความท้าทายมากกว่านั้น โดย Seco ตั้งเป้าที่จะหมุนเวียน 90% ภายในปี 2030 และมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ทั้งนี้ Seco มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด

บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความยั่งยืนสำหรับเม็ดมีด จะมาแทนที่เวอร์ชันก่อนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2008

(ที่มา: Hasselblad H6D/ Seco Tools)

การเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันอย่างต่อเนื่องของ Seco ในการจัดการเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจังและมีแบบแผน บริษัทตั้งเป้าที่จะรีไซเคิลวัตถุดิบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่าง ๆ ผลจากความพยายามเหล่านี้ คือ สามารถลดของเสียลงได้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการใช้พลังงานและน้ำให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Eva Söderberg, Product Manager Product Packaging ของ Seco กล่าวว่า “เราตั้งเป้าที่จะได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและดำเนินการอย่างแน่วแน่ในเรื่องของความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และวัสดุของบรรจุภัณฑ์โดยผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังถูกสร้างเข้าไปในทุกเสาหลักเชิงกลยุทธ์และก่อขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ เราปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อที่เป็นแนวทางในการทำงานด้านความยั่งยืน ดังนี้ 

1. ตั้งเป้าที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบด้านความยั่งยืน 

2. ผลักดันการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

3. ลดสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศ

4. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด”

การลดการปล่อยคาร์บอนด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์เม็ดมีดจะมาแทนที่เวอร์ชันก่อนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2008 และลดการนำเข้าวัสดุใหม่ (Virgin Materials) บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้ทำมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทิ้งจากครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ การใช้พลาสติกรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ Seco ถึงเป้าการหมุนเวียน 90% ได้ภายในปี 2030 

เมื่อปี 2021 มีการใช้พลาสติกใหม่เป็นกล่องสำหรับเม็ดมีดประมาณ 122 ตัน ก่อให้เกิดการปล่อย CO2 ประมาณ 173 ตัน และยังมีกล่องเครื่องมือแบบแข็งที่ก่อให้เกิดการปล่อย CO2 ประมาณ 35 ตัน 

ทั้งนี้เป้าหมายระยะสั้นในปี 2023 คือ การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล 17 ตัน ซึ่งคิดเป็น 14% ของปริมาณทั้งหมดที่ใช้ ส่วนในปี 2024 จะเพิ่มเป็น 99 ตัน หรือ 81% การเปลี่ยนจากใช้พลาสติกใหม่มาใช้วัสดุรีไซเคิลทำให้ Seco ลดการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 131 ตัน 

วัสดุรีไซเคิลจะเปลี่ยนสีของกล่องเม็ดมีดจากเดิมเป็นสีขาวล้วนให้กลายเป็นสีเทาเข้ม ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุดในมุมมองของความยั่งยืน เดิมที Seco ใช้กล่อง DC (ศูนย์กระจายสินค้า) สีขาวที่ทำจากกระดาษคราฟท์ที่ทับด้านบนด้วยกระดาษลินินสีขาว วัสดุนี้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการฟอกขาวซึ่งก่อให้เกิดของเสียและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุรีไซเคิลที่ใช้กับกล่องสีขาวคำนวณได้ 77.2% ในขณะที่บรรจุภัณฑ์สีน้ำตาลประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 100%

ในศูนย์กระจายสินค้าเอเชียแปซิฟิก (ADC) Seco เปลี่ยนจากกล่องสีขาวที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล 77.2% เป็นกล่องใหม่ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล 100%

ศูนย์กระจายสินค้าอเมริกา (UDC) วัสดุรีไซเคิลจะเพิ่มจาก 20% ไปเป็น 100%

ศูนย์กระจายสินค้าประเทศจีน (SDC) เปลี่ยนกระดาษรีไซเคิลสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลทั้งหมด และไม่มีกระบวนการฟอกขาวอีกต่อไป 

ตั้งแต่ปี 2020 วัสดุที่อยู่ในกล่องประกอบไปด้วยกระดาษที่ใช้แทนพลาสติกกันกระแทก หรือ Bubble Sheets และกล่องเป็นสีน้ำตาลแบบใหม่ พร้อมกับโลโก้ Seco ที่ใช้หมึกสีดำซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพิมพ์โลโก้สีน้ำเงินบนกล่องสีขาว “ทุกปีมีของเสียปริมาณมากที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ และเป้าหมายของเรา คือ การทำลายวงจรนั้น เราต้องการให้บรรจุภัณฑ์ของเราเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน เรากำลังมองหาวิธีการ วัสดุ และกระบวนการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของเราสามารถไปถึงเป้าหมายความยั่งยืนได้” Maria Blomqvist กล่าว

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author