additive technology

โปรแกรมที่ปรึกษาว่าด้วยตลาดทั่วโลกของ AM/3DP

Smartech Publishing องค์กรด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของสหรัฐอมเริกาเพิ่งเปิดตัว Additive Manufacturing Service Bureau Advisory Program หรือ โปรมแกรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการด้าน Additive Manufacturing หรือ AM

การพิมพ์ 3 มิติกับอะลูมิเนียม

สำหรับการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะที่กำหนดเองอันแสนซับซ้อน และการผลิตชุดเล็ก (Small series manufacturing) การพิมพ์โลหะแบบสามมิติได้พิสูจน์คุณค่าของมันแล้ว แต่สำหรับชุดการผลิตขนาดใหญ่ต้องใช้การพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์นี้