In-process measurement

การวัดค่า In-process ช่วยเสริมการทำงานแบบอัตโนมัติและลดของเสียจากการผลิต

เพื่อช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ของระบบอัตโนมัติ และ lights out manufacturing หรือที่เรียกว่า การใช้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในทุกกระบวนการของฐานการผลิตแบบอัตโนมัติ  Anca ได้พัฒนาเทคโนโลยีการวัดในกระบวนการผลิตสำหรับเครื่องมือตัด ด้วย Laser Ultra ที่สามารถเพิ่มความจุและลดเศษโลหะที่เกิดจากการตัดได้อย่างมาก ด้วยการวัดและการชดเชย (Compensation) ในกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรวดเร็ว

การวัดค่าในกระบวนการผลิต ด้วยเครื่อง Laser Ultra จาก Anca ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานแบบไร้คนควบคุมในเวลากลางคืน สามารถมั่นใจได้ว่างานออกมาเสร็จสมบรูณ์ตามแบบกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับ Laser Ultra รุ่นก่อน  การแก้ไขและได้รับพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมนี้ สามารถประหยัดเวลาในการวัดได้ถึง 70% ด้วยการวัดแบบอนาล็อกแบบใหม่ ซึ่งเป็นการสแกนขอบแบบต่อเนื่อง แทนจำนวนจุดดิจิทัลตามขอบคมตัด  กระบวนการนี้ยังช่วยขจัดความผันแปรที่เกิดจากการไม่ได้ใช้งานของเครื่องจักร ข้อผิดพลาดเนื่องจากการแก้ไขล้อด้วยมือ และความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ด้วยการแทนที่ปัญหาเหล่านี้ด้วย Laser Ultra ได้เพิ่มความแม่นยำ ผลผลิต และเศษโลหะที่เกิดจากการตัด 

The components of the Laser Ultra system are permanently installed in the machine and are therefore always ready for use without restricting daily work.(Source: Anca)

เครื่อง Laser Ultra ของ Anca ช่วยให้สามารถวัดรูปทรงของเครื่องมือได้ถึงความคลาดเคลื่อนที่ 0.002 มม. โดยไม่ต้องถอดเครื่องมือออกจากเครื่องเจียร ช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการผลิต และรับประกันความถูกต้องแม่นยำสูงสุดในการวัดผ่านการเจียรจำนวนมากLaserUltra เป็นระบบ OD การวัดโปรไฟล์ และการชดเชยแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องจักร TX, MX และ FX ของ Anca เหมาะสำหรับเครื่องมือวัดและชดเชยเพื่อรักษาความคลาดเคลื่อนได้อย่างแม่นยำ (0.002 มม.) ในการเจียรเพื่อการผลิตแบบไร้คนควบคุม การวัดในกระบวนการผลิตมีให้เลือกทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกสำหรับการวัดที่รวดเร็วและแม่นยำ สามารถเพิ่มและพัฒนาศักยาภาพการทำงาน  

สามารถติดตั้งถาวรภายในเครื่อง และจะไม่รบกวนกระบวนการเจียรและอุปกรณ์เสริมทั่วไป เมื่อใช้เลเซอร์ ผู้ใช้งานสามารถทำการวัดและชดเชยในกระบวนการผลิตที่แม่นยำ โดยไม่ต้องถอดเครื่องมือออกจากเครื่อง 

High precision is also guaranteed in the automated production of larger series.(Picture: Anca)

ผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้: 

  • รอบเวลาเร็วกว่า Laser Plus ประมาณ 70% ในการวัดเครื่องมือแบบปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
  • ความแม่นยำที่มากขึ้น เนื่องจากการสแกนขอบอย่างต่อเนื่อง (The continuous edge scan ) มากกว่าจำนวนจุด ( The number of points) 
  • Tool Types แบบใหม่หลากหลายชนิด เช่น เครื่องตัดรูปทรงบาร์เรล (Barrel shape cutters) และรูปทรงเลนส์ (Lens shapes) รวมอยู่ในรอบการวัด Laser Ultra 
  • การทำงานใหม่ เช่น ลดปริมาณของเสียจากการผลิต (Runout compensation) และฟังก์ชันที่ได้รับการพัฒนา 
  • ซองทำงานที่ใหญ่ขึ้น โดยจะสามารถวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเครื่องมือได้ใหญ่กว่าแบบเก่า 
  • รายงานการวัดผลได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า 
  • ขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนชดเชยแบบแมนนวล (Manual compensation process) 

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/in-process-measurement-of-cutting-tools-enables-automation-and-reduces-scrap-a-1084468/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

About The Author