Tungaloy Green Tooling

ยิ่งเล็กยิ่งต้องใส่ใจ กับหัวกัดรักษ์โลก by Tungaloy

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกต่างก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในกติกาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องเร่งหาโซลูชันใหม่ ๆ ที่ทั้งประหยัด ทั้งมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนได้

Tungaloy ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้ผลิตในยุคนี้นอกจากจะต้องการเครื่องมือตัดเฉือนที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนแบบวัดผลได้ครบวงจร Tungaloy จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งต่อโซลูชันแก่โรงงานผู้ผลิตทั่วโลกผ่านเสาหลักด้านความยั่งยืนทั้ง 3 ประการ Use Dispose และ Produce

วันนี้ Toolmakers มีโซลูชันง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรวบรวมตัวเลขการลดคาร์บอนเพื่อใช้ในการรายงานเพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มประเทศยุโรปได้ และสิ่งนั้นก็คือ ‘Cutting Tool’ นั่นเอง

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในกติกาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องเร่งหาโซลูชันใหม่ ๆ ที่ทั้งประหยัด ทั้งมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ยังต้องตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนแบบวัดผลได้อย่างครบวงจร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านโลหการ แม่พิมพ์ หรืองาน Machining มาตรการอย่าง CBAM กำลังกลายมาเป็นข้อบังคับที่ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการวัดผลและคำนวณการปล่อยคาร์บอนให้เห็นชัดอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่บอกว่าตัวเองกรีน

ยิ่งเล็กยิ่งต้องใส่ใจ หัวกัดรักษ์โลก by Tungaloy

About The Author