เครื่องพิมพ์คอมโพสิต 3 มิติ นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

เครื่องพิมพ์คอมโพสิต 3 มิติ นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

การที่จะขยายความสามารถในการผลิตไปสู่ตลาดใหม่ ๆ นั้น การเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรม รวมถึงธรรมชาติของคำสั่งซื้อที่หลากหลาย เครื่องจักรบางประเภทก็เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณมาก ในขณะที่บางประเภทมีความคล่องตัวเหมาะสำหรับปริมาณน้อย เปลี่ยนแบบได้บ่อย ๆ การลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองได้ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ธุรกิจยังคงความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจการผลิตแบบเติมวัสดุและการออกแบบที่ตั้งอยู่ในเมือง Sheffield ในสหราชอาณาจักร มีการลงทุนเทคโนโลยีในราคา 100,000 ปอนด์ (4.15 ล้านบาท) เพื่อความก้าวหน้าและทันสมัยของอุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 มิติ โดยการลงทุนเครื่องพิมพ์คอมโพสิต 3 มิติ ทำให้บริษัทสามารถผลิตวัสดุเสริมไฟเบอร์ที่มีความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบานำมาใช้แทนโลหะได้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของบริษัทและก้าวสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้

Tom Fripp with the new Stratasys F370 CR FDM Composite Printer

Tom Fripp กับเครื่องพิมพ์คอมโพสิต Stratasys F370 CR FDM รุ่นใหม่

(ที่มา: Addition Design)

บริษัท Addition Design ตั้งอยู่ใน Advanced Manufacturing Park Technology Centre เมือง Sheffield เปิดตัวเครื่องพิมพ์คอมโพสิต Stratasys F370 CR FDM รุ่นใหม่ “เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับธุรกิจของเรา การลงทุนเครื่องนี้จะช่วยปรับปรุงชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาให้มีคุณภาพดีขึ้น ชิ้นส่วนที่ผลิตจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ใช้เวลาในการผลิตที่ลดลง ลูกค้าสามารถออกแบบการผลิตแบบเติมวัสดุร่วมกับ Addition Design บนวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงได้” Tom Fripp ผู้อำนวยการ Addition Design กล่าว ทั้งนี้ Addition Design เป็นหนึ่งในธุรกิจแรก ๆ ของประเทศ (สหราชอาณาจักร) ที่ลงทุนในเทคโนโลยีนี้

ในช่วงปี 2022 บริษัทได้เห็นความต้องการจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยาและผู้รับจ้างงานบรรจุหีบห่อ Fripp กล่าวว่า ระบบการพิมพ์ 3 มิติของ Addition นั้นดีมากสำหรับงานที่มีต้องการความแม่นยำและปริมาณมาก แต่ชิ้นส่วนแบบเปลี่ยน (Change Parts) และชิ้นส่วนที่เป็นรูปแบบ (Format Parts) มักจะมีขนาดใหญ่ ทนทาน และปริมาณน้อย เครื่องพิมพ์ใหม่จึงเหมาะกับการใช้งานแบบนี้มากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ส่วนประกอบเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังนำไปสู่ตลาดใหม่ ๆ รวมถึงเครื่องมือขึ้นรูปและยานยนต์สมรรถนะสูง

เครื่องพิมพ์คอมโพสิต Stratasys F370 CR FDM ช่วยเสริมเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนจากส่วนประกอบโลหะไปเป็นชิ้นส่วนคอมโพสิตพิมพ์ 3 มิติที่มีความแข็งแกร่งสูง ทำให้สามารถเร่งปริมาณงานที่ผลิตได้ ลดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต หรือลดระยะเวลาในการจ้างงาน เครื่องพิมพ์คอมโพสิตนี้เปิดตัวไปแล้วเมื่อปี 2022 สำหรับช่วยงานด้านการจับยึดชิ้นงาน ปากจับชนิดอ่อน (Soft Jaw) และส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์ 3 มิติคอมโพสิตที่ใช้เวลาเพียงน้อยนิดและต้นทุนที่เท่ากัน

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

About The Author