3D Printing_Trains Parts

3D Printing: ครั้งแรกกับการผลิตชิ้นส่วนในรถไฟ

สหรัฐอเมริกา / สหราชอาณาจักร – Stratasys ร่วมกับ Angel Trains, DB ESG และผู้ประกอบการรถไฟ Chiltern Railways ได้ร่วมมือกันทดลองใช้ชิ้นส่วนจากการพิมพ์ 3 มิติครั้งแรกในรถไฟโดยสารในประเทศอังกฤษ

Stratasys ผู้นำด้านการพิมพ์ 3 มิติร่วมกับบริษัท Angel Trains, DB ESG และ Chiltern Railways ได้ทดลองใช้ชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติครั้งแรกในรถไฟโดยสารที่ให้บริการในสหราชอาณาจักร ชิ้นส่วนที่ว่านี้รวมถึงที่วางแขนผู้โดยสารสี่ชิ้นและที่โหนราวรถไฟเจ็ดอันได้รับการติดตั้งบนรถไฟของ Chiltern Railways ความสำเร็จของการทดลองแสดงให้เห็นว่าการพิมพ์ 3 มิติสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรถไฟเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ล้าสมัยหรือหมดอายุได้รวดเร็วขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถนำยานพาหนะกลับเข้าสู่บริการได้เร็วขึ้นและบำรุงรักษารถไฟได้ดียิ่งขึ้น

Angel Trains ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพียงไม่กี่ชิ้นโดยใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป การใช้วิธีการพิมพ์ 3 มิติจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้การผลิตชิ้นส่วนเร็วขึ้น เช่น การใช้การเครื่องพิมพ์ Stratasys FDM 3D ทำให้สามารถผลิตที่เท้าแขนเสร็จสิ้นได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งหากใช้วิธีการทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณสี่เดือน

DB ESG ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมได้ทำการทดสอบวัสดุการพิมพ์ 3 มิติอย่างครอบคลุมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถไฟของสหราชอาณาจักร ชิ้นส่วนถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D รุ่น Fortus 450mc Production 3D Printer ของ Stratasys ด้วย Ultem 9085 resin ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการทนไฟ ควัน และความเป็นพิษของอุตสาหกรรมรถไฟ

 

อ้างอิง:

https://www.etmm-online.com/first-3d-printed-parts-on-uk-passenger-trains-a-867744/

About The Author