รหัสสี

‘รหัสสี’ ช่วยให้การออกแบบแม่พิมพ์ง่ายยิ่งขึ้น

โปรแกรมที่ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD หรือ Computer Aided Design) เป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์สมัยใหม่นี้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

การออกแบบเป็นขั้นตอนแรกสุดในกระบวนการผลิต ปัจจุบันโปรแกรมต่าง ๆ ช่วยให้ความสะดวกในการออกแบบที่มีความซับซ้อนและยากที่จะวาดด้วยมือ สามารถปรับแต่งรายละเอียดได้ง่าย เพียงแค่คลิก จากเดิมใช้แบบ Drawing ที่เป็น 2 มิติ มีมุมมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ที่ใช้กระดาษ ปัจจุบันกระบวนการเหล่านี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะสามารถสร้างแบบจำลองที่เป็น 3 มิติได้เลย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์มีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ ๆ ออกมาตามฟีดแบคของผู้ใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น จำแนกข้อมูลที่ปรากฏบนแบบจำลองได้ง่าย ซึ่งในแบบจำลอง 3 มิติที่เห็นกันโดยปกตินั้นใช้ความเข้มของสีเป็นตัวจำแนกความตื้น ลึก หนา บาง ของระยะต่าง ๆ ในแบบจำลอง แต่อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้รหัสสี (Color Code) โดยรหัสสีช่วยจำแนกช่วงความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ที่แตกต่างตามจุดต่าง ๆ บนแบบจำลอง ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ระยะเวลาในการทำใบเสนอราคาเร็วขึ้น ในกรณีที่ซอฟต์แวร์พบสิ่งผิดปกติไปจากจุดอื่น ๆ ซอฟต์แวร์ยังสามารถตรวจจับและตรวจสอบกลับมาที่ผู้ใช้ เช่น ระยะความลึกของแต่ละมุมของแบบจำลองสี่เหลี่ยมที่สมมาตรกันทั้งหมด หากมุมใดมุมหนึ่งมีระยะความลึกแตกต่างจากมุมอื่น โปรแกรมจะขึ้นข้อความสอบถามว่าถูกต้องหรือไม่? เป็นการช่วยตรวจสอบกับผู้ใช้งานระหว่างการออกแบบ

Meusburger บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรม CAD (Computer Aided Design หรือการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) ได้เสนอรหัสสีที่เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าผู้ผลิตแม่พิมพ์ออกแบบ 3D CAD ได้ง่ายขึ้น แต่ละสีแสดงถึงความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และสามารถทำงานได้กับแบบจำลอง 3 มิติ เป็นการประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา

The Meusburger colour codes make 3D CAD design easier.

รหัสสีของ Meusburger ทำให้การออกแบบ 3D CAD ง่ายยิ่งขึ้น

(ที่มา: Meusburger)

Meusburger ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ของเยอรมัน และพันธมิตรอีกหลายราย ในการพัฒนารหัสสีที่เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบ 3D CAD โดยรวมตารางรหัสสี 70 เฉดที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน ไม่เพียงแต่จะสามารถระบุความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ยังระบุความคลาดเคลื่อนในระบบ CAM ทั่วไปได้อีกด้วย ทำให้ไม่ต้องใช้กระดาษและไม่จำเป็นต้องใช้แบบ Drawing 2 มิติอีกต่อไป 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ แบบจำลองสำหรับการผลิตได้จากทั่วโลก และประหยัดเวลาในการออกแบบเนื่องจากซอฟแวร์สามารถจดจำสีและความคลาดเคลื่อนได้ โดยส่วนใหญ่ความคลาดเคลื่อนรหัสสีประมาณ 4-5 สี ก็เพียงพอแล้วในการจำแนกระดับของความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน

คุณผู้อ่านสามารถดูคลิปวิดีโอเพื่อความเข้าใจได้มากขึ้นในลิงก์ด้านล่าง

CAD คืออะไร?

ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ของ CAD 

รหัสสีของ Meusburger

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author