Parts Cleaning 101: การวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนให้เหมาะสมที่สุด

กระบวนการทำความสะอาดมักมีศักยภาพในการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้มาก เมื่อกล่าวถึงการทำให้ปฏิบัติการทำความสะอาดชิ้นส่วนมีความเชื่อถือได้ ประหยัดและยั่งยืนยิ่งขึ้น ขั้นตอนแรก คือการดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบและยังมองอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบเครื่องจักรอย่างตัวกรองเป็นประจำ เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อกล่าวถึงการทำได้ตามข้อกำหนดความสะอาดของอนุภาคในลักษณะที่สม่ำเสมอและประหยัด (ที่มา: Ecoclean)

เพื่อทำให้แน่ใจในคุณภาพของขั้นตอนกระบวนการที่ตามมา หลีกเลี่ยงการปฏิเสธและรับประกันในความสามารถใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอของชิ้นส่วนเป็นหลักเกณฑ์คุณภาพที่สำคัญ โดยจะต้องผ่านสเปคความสะอาดที่ปรับเปลี่ยนหรือเข้มงวดกว่าที่เคย นอกจากนี้ความต้องการของความเร็ว ความมีประสิทธิผลต้นทุนและความยั่งยืนของกระบวนการทำความสะอาดกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามงานทำความสะอาดที่ดี เร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะอุปกรณ์ เทคโนโลยีกระบวนการและสารที่ใช้เท่านั้น  แต่ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความสะอาดเองด้วย

การวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบ — มองไปที่ภาพใหญ่

คุณจะทำอย่างไรหากจู่ ๆ ชิ้นส่วนที่ออกมาจากระบบมีรอยเปื้อน หากไม่ผ่านสเปคความสะอาดของอนุภาคและฟิล์มบาง ชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดมีการกัดกร่อนเมื่อถึงที่ลูกค้า หรือการทำความสะอาดช้าเกินไป/ต้นทุนมากเกินไป? ในกรณีของปัญหาเหล่านี้หรืออื่น ๆ การวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบอย่างที่ดำเนินการโดย Ecoclean Academy ที่ Ecoclean สามารถที่จะระบุต้นเหตุของข้อผิดพลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดไม่โฟกัสแต่เพียงเฉพาะกระบวนการทำความสะอาดและอุปกรณ์จริงเท่านั้น แต่ยังประเมินสภาพแวดล้อมทางการผลิตโดยรวม การเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดต่อชิ้นส่วน วัสดุ ประเภทของการปนเปื้อน หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการต้นน้ำหรือปลายน้ำก็เพียงพอที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดแย่ลงอย่างรุนแรง

กุญแจสู่กระบวนการทำความสะอาดที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ผู้มีความเข้าใจว่าระบบทำความสะอาดทำงานอย่างไรและเรื่องอื่น ๆ เช่น มาตรการบำบัดถังน้ำหรืองานบำรุงรักษาที่ทำเป็นประจำนั้นทำอย่างไร (ที่มา: Ecoclean )

สิ่งตกค้างรอยเปื้อนและฟิล์มบางบนชิ้นส่วนต่างๆ

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญการทำความสะอาดกล่าว, ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่แย่หรือที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดใหม่ที่สูงขึ้นเป็นเหตุผล “แบบดั้งเดิม” สำหรับการดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนแรกคือการระบุปัญหาที่แน่ชัด —ความสะอาดของฟิล์มบางไม่ได้สเปค หรือมีรอยเปื้อนบนชิ้นส่วน?หากปัญหาคือรอยเปื้อน หนึ่งในคำถามที่ถูกถามคือปริมาณและส่วนผสมของสารปนเปื้อน (สื่อกลางที่ใช้ดำเนินการและสารอื่นๆ) ได้เปลี่ยนไปหรือไม่ หรือองค์ประกอบและความเข้มข้นของสื่อกลางสำหรับทำความสะอาดยังคงมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ ปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น คุณภาพน้ำล้าง การบำบัดถังน้ำ เทคโนโลยีกระบวนการและลำดับกระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนการตาก ได้ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเพิ่มเติมซึ่งมีบทบาทหากผลลัพธ์ความสะอาดของฟิล์มบางไม่เป็นที่น่าพอใจ

เนื่องด้วยการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำด้วย แหล่งที่มาของข้อผิดพลาดและศักยภาพในการปรับปรุงสามารถได้รับการระบุอย่างรวดเร็ว (ที่มา: Ecoclean )

ความไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดความสะอาดอนุภาค

หากการวิเคราะห์ความสะอาดหลังรอบการทำความสะอาดแสดงให้เห็นว่ามีอนุภาคมากเกินไปหรือใหญ่เกินไปยังติดอยู่บนชิ้นส่วน สิ่งนี้ยังอาจเป็นจากโปรแกรมทำความสะอาดและลำดับของกระบวนการที่ใช้ ต้นเหตุที่เป็นไปได้รวมถึงอนุภาคตกค้างในช่องทำงานหรือบนพาหนะชิ้นส่วน ระบบกรองที่ไม่เหมาะสมหรือตัวกรองอุดตัน บางครั้ง เป็นการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดที่ผิด เช่น ลังที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีเจาะรู ซึ่งขัดขวางการขจัด แยก อนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ลังประเภทนี้กั้นคลื่นอัลตร้าโซนิคและป้องกันไม่ให้การล้างได้ผลเต็มที่ แรงดันสเปรย์ไม่ถึงภายในของลังที่เจาะรูเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าที่ทำจากลวดกลม ปัญหานอกจากนี้คือ สื่อกลางในการทำความสะอาดหยดออกจากลังเหล่านี้ได้ไม่ดีนัก สิ่งนี้ส่งผลเป็นการโอนถ่ายสิ่งปนเปื้อนและ/หรือสารเคมีทำความสะอาดที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าเป็นกรณี จำเป็นที่จะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมและกระบวนการที่ใช้พลังงานมากกว่าเดิม 

สาเหตุเพิ่มเติมของการไม่ผ่านการตรวจสอบความสะอาดมักจะเป็น เสี้ยน ที่ยังติดอยู่กับชิ้นส่วน ซึ่งหลุดออกจากชิ้นส่วนเมื่อถูกจัดการระหว่างการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนตกค้าง และจึงปรากฏขึ้นบนตัวกรองอนุภาค หากอนุภาคเหล่านี้ถูกตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะสามารถระบุได้ว่าเป็นเศษหรือเสี้ยน ถ้าเป็นกรณีหลัง กระบวนการต้นน้ำต้องได้รับการประเมินเพื่อค้นหาว่าเสี้ยนเกิดขึ้นที่ใดและจะหลีกเลี่ยงการก่อตัวของเสี้ยนได้อย่างไร ความสะอาดของอนุภาคยังแย่ลงได้จากอำนาจแม่เหล็กที่ “มากับ” วัตถุดิบหรือเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต อำนาจแม่เหล็กยึดเศษไว้กับชิ้นส่วนและขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้ขจัดออกระหว่างกระบวนการทำความสะอาด

ในหลายกรณี การดัดแปลงแก้ไข/อัปเกรดระบบทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีกระบวนการ เช่น อัลตร้าโซนิค ทำให้เป็นไปได้ที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและลดระยะเวลาทำความสะอาด (ที่มา: Ecoclean )

การจัดการชิ้นส่วนต่างๆ หลังการทำความสะอาด

อย่างไรก็ดี กระบวนการทำความสะอาดไม่จบแค่เพียงขณะชิ้นส่วนออกมาจากเครื่องด้วยระดับความสะอาดที่ต้องการ การป้องกันการปนเปื้อนใหม่หรือการสึกกร่อน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นชิ้นส่วนที่ถูกถนอมไว้หรือเคลือบฟิล์มบาง สำคัญที่จะดูว่าชิ้นส่วนต่างๆ ถูกจัดการหลังทำความสะอาดอย่างไร โดยจำเป็นที่ต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้: ชิ้นส่วนถูกเก็บที่ไหน อย่างไร และนานแค่ไหน? พวกมันถูกขนย้ายไปยังขั้นตอนกระบวนการถัดไปอย่างไร? จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน? เพิ่มเติมคือ ข้อกำหนดความสะอาดที่สูงมักจำเป็นสำหรับกระบวนการต่างๆ อย่างการขนส่งภายใน การประกอบหรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการในสภาวะแวดล้อมที่สะอาดหรือคลีนรูม

การอัปเดตกระบวนการทำความสะอาด

นอกเหนือจากปัญหาการทำความสะอาด โปรแกรมการทำความสะอาดที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ โดยทั่วไปเป้าหมายคือการลดเวลากระบวนการหรือยกระดับผลการทำความสะอาด เหมือนปกติ การวิเคราะห์เริ่มต้นโดยการจัดเก็บเอกสารสถานะจริง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบพารามิเตอร์ ลำดับและระยะเวลาของกระบวนการ ตามผลการวิเคราะห์ สามารถระบุศักยภาพสำหรับการทำให้ดีขึ้นและสามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้อาจรวมการทำระบบให้ทันสมัย เช่นการดัดแปลงแก้ไข/อัปเกรดอุปกรณ์อัลตร้าโซนิค

บุคลากรที่มีคุณสมบัติ

มันเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทำความสะอาดชิ้นส่วนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กระบวนการและมาตรการปรับให้เหมาะสมที่สุด การเพิ่มความตระหนักในหมู่พนักงานเกี่ยวกับความสะอาด ตลอดจนเกี่ยวกับความสามารถของเทคโนโลยีการทำความสะอาดและผลกระทบของการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อผลการทำความสะอาด เป็นปัจจัยสำคัญ หากมีการเปลี่ยนบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ความรู้ว่าระบบทำความสะอาดทำงานอย่างไรและเรื่องอื่น ๆ เช่น มาตรการบำบัดถังน้ำหรืองานบำรุงรักษาที่ทำเป็นประจำนั้นทำอย่างไร ความรู้เหล่านี้ต้องถูกส่งต่อ ไม่เช่นนั้นปัญหาที่เคยขจัดไปแล้วอาจเกิดขึ้นใหม่ การลงทุนในการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่องของพนักงานทำความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะบรรลุข้อกำหนดความสะอาดที่เชื่อถือได้ในลักษณะที่ยั่งยืนและประหยัด, Ecoclean Academy จึงได้รวมเอาการวิเคราะห์กระบวนการกับคอร์สฝึกอบรมแบบดั้งเดิมด้วย

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author