อิสระในการออกแบบที่เพิ่มขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Hot Runner ที่ผลิตแบบเติมวัสดุ

อิสระในการออกแบบที่เพิ่มขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Hot Runner ที่ผลิตแบบเติมวัสดุ

ระบบทางวิ่งร้อน หรือ Hot Runner ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่ใช้วิธีการผลิตแบบปกติ การออกแบบรูปทรง ขนาด และระยะต่าง ๆ ของระบบทางวิ่งร้อนจะถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยีการผลิต โดยไม่สามารถทำให้มีขนาดที่เล็กเกินไปได้นัก ในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมวัสดุซึ่งพิมพ์มาจากแบบ 3 มิติในคอมพิวเตอร์สามารถช่วยเพิ่มอิสระในการออกแบบ ช่วยให้ระยะของท่อไหลของวัสดุหลอมสามารถมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ทำให้สามารถใช้แม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กลงได้ จึงช่วยประหยัดพลังงาน การออกแบบลักษณะความโค้งของท่อช่วยทำให้การไหลมีความสะดวกยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการเกิดวัสดุตกค้าง

The Streamrunner is an additively manufactured hot runner with maximum design freedom.

Streamrunner เป็นระบบทางวิ่งร้อนที่ผลิตแบบเติมวัสดุ ช่วยเพิ่มอิสระในการออกแบบสูงสุด

(ที่มา: Hasco)

การผลิตแบบเติมวัสดุให้อิสระในการออกแบบสูงสุด 

Streamrunner คือ ระบบทางวิ่งร้อนจาก Hasco ที่ผลิตด้วยวิธีเติมวัสดุ (Additive Manufacturing) ผู้ผลิตแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปสามารถออกแบบได้อย่างมีอิสระ เนื่องจากออกแบบเป็น 3 มิติในคอมพิวเตอร์ ช่องทางการไหลของวัสดุหลอมเหลวสามารถออกแบบได้อย่างเหมาะสมที่สุดในด้านของพฤติกรรมการไหลของของเหลว (Rheological) โดยการหลีกเลี่ยงขอบที่คมและบริเวณที่มีคุณสมบัติการไหลที่ไม่ดี หากการไหลของของเหลวเป็นไปอย่างเรื่อย ๆ ก็จะทำให้อัตราการเฉือนลดลง ส่งผลให้ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปมีคุณภาพดีขึ้น การเปลี่ยนสีสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยออกแบบที่ปรับการไหลให้เหมาะสมที่สุด 

การออกแบบ 3 มิติอย่างอิสระ เป็นตัวเลือกใหม่สำหรับแม่พิมพ์หล่อฉีดแบบหลายส่วนประกอบ ส่วนประกอบหรือสีของพลาสติกที่แตกต่างกันสามารถกระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดเล็ก และทางวิ่งยังสามารถซ้อนทับกันได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ ช่วยให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถผ่านพ้นข้อจำกัดในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและสามารถออกแบบตัวเลือกใหม่ ๆ ได้

ขนาดและระยะต่าง ๆ ในระบบอาจมีขนาดเล็กลง สามารถผ่านช่องว่างระหว่างหัวฉีดที่เล็กมากได้ตั้งแต่ 18 มม. โดยขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดที่เลือก และความสูงของบล็อกท่อไหลวัสดุสามารถลดลงได้ถึง 20-30 มม. เมื่อเทียบกับบล็อกท่อไหลวัสดุแบบทั่วไป

Streamrunner สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ขนาด ระบบโมดูลาร์แบบมีสายเต็มรูปแบบ แบบแม่พิมพ์ร้อนประกอบครึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมเทคโนโลยีควบคุมการประสานงานที่แม่นยำ

แม่พิมพ์เล็กลงช่วยประหยัดพลังงานและต้นทุน

Streamrunner สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปได้อย่างคุ้มค่า การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้แม่พิมพ์มีขนาดที่เล็กลง เครื่องจักรสำหรับผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปก็เล็กลงเช่นกัน บล็อกท่อไหลวัสดุมีมวลที่ต่ำ จึงเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดต้นทุน 

โดยปกติทางวิ่งร้อนจำเป็นต้องมีอุณหภูมิที่สูงอยู่เสมอ เพื่อให้วัสดุไม่แข็งตัวและมีการไหลอย่างต่อเนื่อง ปริมาณพลังงานที่ใช้แปรผันตรงตามมวล หากมวลของแม่พิมพ์เล็กลง พลังงานที่ใช้ก็จะลดลงเช่นกัน

Hasco อัปเดตการผลิต Streamrunner อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อเป็นนวัตกรรมล่าสุด มีการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ได้รับการทดสอบภายในศูนย์เทคนิคของบริษัท และปรับให้เหมาะสมที่สุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัท Hasco ยังรับประกันมาตรฐานคุณภาพสูงสุดตาม ISO 9001 อีกด้วย

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author