Fakuma 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

Fakuma 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับการแปรรูปพลาสติก Fakuma ครั้งที่ 28 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2023 โดยผู้จัดงานแสดงสินค้า ‘P. E. Schall’ ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนจัดแสดงสินค้าแล้ว 1,169 รายจาก 38 ประเทศ ต่างให้ความสนใจมานำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายที่มีในปัจจุบัน โดยหนึ่งในธีมหลักของปีนี้ คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

Circular economy is one of the major themes at this year’s Fakuma.

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหนึ่งในธีมหลักของงาน Fakuma ปีนี้

(ที่มา: Fakuma)

Fakuma 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก โดยรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป การรีด การขึ้นรูปด้วยความร้อน และการพิมพ์ 3 มิติไว้ในงานนี้ ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและแปรรูปพลาสติก มุ่งเน้นโซลูชันในการจัดการปัญหาด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการรีไซเคิล

Annemarie Schur ผู้จัดการโปรเจกต์ Fakuma กล่าวว่า “พื้นที่จัดแสดงสินค้าเกือบจะเต็มแล้ว” โดยคิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ของผู้จัดแสดงสินค้าที่ลงทะเบียนมาจากนอกประเทศเยอรมนี ซึ่งมากกว่าปี 2021 “ผู้คนต่างก็นึกถึงความสำคัญในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ตลอดจนการแปรรูปพลาสติกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผู้เข้าชมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างก็คาดหวังว่าจะได้พบนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับโซลูชันที่มุ่งสู่อนาคต”

เศรษฐกิจหมุนเวียนและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

Fakuma เมื่อปี 2021 ชี้ให้เห็นว่าเทรนด์ Digitalisation หรือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแนวคิดที่มุ่งเน้นอนาคตกำลังพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก และในฐานะแพลตฟอร์มธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การสร้างคุณค่า Fakuma เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางเทคนิค อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการอภิปรายหารือถึงปัญหาในอนาคตและจัดการแก้ปัญหาในหัวข้อต่าง ๆ 

ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นหนึ่งในธีมหลักของงานแสดงสินค้าในปีนี้ Bettina Schall กรรมการผู้จัดการงานแสดงสินค้า P. E. Schall กล่าวว่า “เป็นอีกครั้งที่ Fakuma 2023 จะเป็นเวทีที่เหมาะสำหรับการหารือเกี่ยวกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญในปัจจุบันและจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีเป้าหมาย” ผู้เข้าชมงานและผู้จัดแสดงสินค้าจะได้พบและอภิปรายหารือกันอีกครั้งในปีนี้ งานแสดงสินค้า Fakuma จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกมีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนความยั่งยืน ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์และกลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายเพื่อนำไปผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายดิจิทัล 

การพัฒนาเทคโนโลยีก่อให้เกิดโซลูชันใหม่ ๆ สำหรับความท้าทายในปัจจุบัน งานนี้ได้เชิญผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมทั้งหมดมาเพื่อหารือปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เห็นพลาสติกเป็นทรัพยากร ไม่ใช่วัสดุของเสีย แต่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

บทความอ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author