DK

Vise with limitable holding force including pin jaws and adjustable stop on interchangeable pallet. (Source: DK Fixersysteme)

Modular fixturing systems for laser technology

DK เปิดตัวระบบการจับยึดชิ้นงาน (fixturing system) ใหม่สำหรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเลเซอร์ ใช้งานได้ง่ายดายและนำเสนอระดับความแม่นยำได้ตามที่ต้องการ


DK Fixiersysteme GmbH & Co. KG เป็นผู้ผลิต modular fixturing systems สำหรับการจัดวางตำแหน่งและจับยึดชิ้นส่วนขนาด 0.1 ถึง 1,000 มม. ความหลากหลายขององค์ประกอบมาตรฐาน, compatibility ของโปรแกรมหลักทั้ง 5 และ quick-change system ที่ช่วยปรับให้ได้ตำแหน่งที่หมาะสม

จากระบบการจับยึดสำหรับเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบสัมผัส (tactile) และแบบออปติคัลซึ่งได้รับการทดลองและทดสอบมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบัน DK ได้นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีเลเซอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี laser engraving ออกสู่ตลาด

DK
Tailstock with motor controlled from the laser device Diamond coated carrier centre for secure grip on the workpiece.

DK กล่าวว่า ข้อกำหนดของปฏิบัติการด้วยเลเซอร์นั้นเกือบจะเหมือนกันกับการวางตำแหน่งชิ้นส่วน หรือ part positioning สำหรับเทคโนโลยีการตรวจวัด หรือ measuring technology

การวางตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการ lasing

การจับยึดอย่างปลอดภัยด้วยแรงกระทำขั้นต่ำ

การจับยึดชิ้นส่วนและทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ

Modular elements ของตัวจับยึดชิ้นงานที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของชิ้นงานตามกระบวนการผลิต

การสร้างชิ้นงานใหม่อย่างแม่นยำของ disassembled fixtures สำหรับการวางตำแหน่งการจับยึดแบบเดียวกัน

Pallet system สำหรับการตั้งค่ากับอุปกรณ์เลเซอร์

โซลูชั่นสำหรับชิ้นงานที่มีการเคลื่อนไหวแบบหมุนได้ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

DK
Vise with limitable holding force including pin jaws and adjustable stop on interchangeable pallet. (Source: DK Fixersysteme)

ข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรม:

workholding fixtures แบบใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว

การปรับตำแหน่งอย่างแม่นยำผ่านองค์ประกอบเสริมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วระหว่าง workholding fixtures ที่แตกต่างกัน

การจัดเก็บตัวจับยึดที่ใช้แล้วทิ้ง หรือ inflexible single-use fixtures มีราคาไม่แพง

เพิ่ม OEE ผ่านการใช้งานเลเซอร์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าจากภายนอกเครื่อง

ควบคุมการเคลื่อนที่แบบหมุนสำหรับ lasing cylindrical elements ด้วยการสื่อสารข้อมูลที่เข้ากันได้

โดยรวมแล้ว modular fixturing systems จาก dk ช่วยประหยัดทั้งเวลา ต้นทุน และทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนนักวางแผนและผู้ใช้ DK ได้สร้างแบบจำลอง 3 มิติของ fixturing systems ที่โฮมเพจของบริษัท ซึ่งไม่เพียงช่วยสนับสนุนการวางแผน (งาน) ใหม่ของ fixtures แต่ยังช่วยให้งานเอกสารของพวกเขาง่ายขึ้นอย่างมาก

 

About The Author