data

CVe Monitor อุปกรณ์เก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรเพื่อส่งไปยังคลาวด์

ปัจจุบันสมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์อย่าง Tracker ที่วัดค่าชีพจร นับการก้าวเดิน รวมถึงวัดคุณภาพการนอนที่กำลังเป็นที่นิยม โดยมีการเก็บข้อมูลชีวภาพของเราส่งไปประมวลผลและบอกสุขภาพของเรา ทำให้เราทราบว่าควรปรับเปลี่ยนการกิน การนอน และออกกำลังกายอย่างไร สิ่งใดมากไปหรือน้อยไป  เพราะ ‘สิ่งใดที่วัดได้ ย่อมสามารถจัดการได้’ สำหรับเครื่องจักรก็ไม่ต่างกัน 

โรงงานผลิตสมัยใหม่จะมีการติดเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อดูข้อมูลการผลิต รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องจักรยังทำงานมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ ข้อมูลของเครื่องจักรต่าง ๆ จะแสดงเป็นกราฟบน Dashboard เพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูได้ผ่านซอฟต์แวร์หรือแอปบนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ หากค่าเริ่มเบี่ยงเบนออกจากค่าเป้าหมาย ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่เครื่องจะมีปัญหาจนหยุดทำงาน การตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องทำให้ข้อมูลสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและสามารถบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ได้

เปลี่ยนเครื่องจักร Analog ให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดิจิทัล

โดยปกติระบบของเครื่องจักรรุ่นใหม่จะมีดิจิทัลในตัวและเชื่อมกับเครือข่าย แต่หากเป็นเครื่องจักร Analog ในโรงงานที่ผลิตมานานจะทำอย่างไร? วิธีการ คือ การติดตั้งเซนเซอร์บนเครื่องจักรเพิ่มเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยประกอบกับอุปกรณ์เกตเวย์เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปยังคลาวด์ เครื่องจักรทั้งหมดจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบคลาวด์ ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถที่จะดูข้อมูลของเครื่องจักรใดก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ในขณะที่ตัวเครื่องจักรอาจกระจายอยู่ในหลายโรงงานทั่วโลกของบริษัท แต่ถูกนำมารวมกันให้เห็นในแอปโดยการเชื่อมต่อดิจิทัลผ่านทางคลาวด์

3 บทความตัวอย่างเกี่ยวกับการของติดอุปกรณ์เสริมบนเครื่องจักร Analog เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรไปวิเคราะห์ให้ทราบสถานการณ์ทำงาน โดยข้อมูลที่จัดเก็บมีตั้งแต่ระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อนำมาคำนวณ %OEE ของเครื่องจักร และข้อมูลกราฟเสียงอะคูสติกเพื่อบ่งบอกว่าเครื่องจักรยังทำงานปกติอยู่หรือไม่ หากคลื่นเสียงมีการเบี่ยงเบนออกจากค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไข ตามลิงก์ด้านล่าง

‘FOURJAW 2.1’ ซอฟท์แวร์สำหรับผู้ผลิตทุกราย ตรวจสอบและวัดค่า OEE แบบ REAL-TIME

ควบคุมคุณภาพสายการผลิตด้วยเสียงของเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มคลาวด์

DS AUTOMATION พัฒนาเซนเซอร์ตรวจจับเสียงเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

สำหรับบทความนี้จะเล่าถึงอุปกรณ์ของ Progressive Components’ ที่ติดตั้งบนเครื่องฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานส่งไปยังคลาวด์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเพิ่มได้บนแม่พิมพ์ Analog เพื่อวัดค่าต่าง ๆ ในการทำงาน โดยข้อมูลจะส่งผ่านอุปกรณ์เกตเวย์ไปยังคลาวด์ ใช้งานร่วมกับ ProFile Asset Management System ได้

The CVe Monitor RT works wirelessly to transmit data directly from the tool to the gateway and on to the cloud, where customers can view the information in the Profile Real-Time Asset Management System.

CVe Monitor RT โอนย้ายข้อมูลแบบไร้สายจากเครื่องมือไปยังเกตเวย์และบนคลาวด์ ลูกค้าสามารถดูข้อมูลใน ProFile Asset Management System ได้แบบเรียลไทม์

(ที่มา: Progressive Components)

ProFile Asset Management System บนคลาวด์

เวอร์ชันล่าสุด คือ เวอร์ชัน 4 โดยแต่ละเครื่องจะได้รับ QR code สำหรับสแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลของเครื่องจักร เช่น

  • ข้อมูลตำแหน่งสุดท้ายที่เครื่องจักรถูกสแกน
  • ข้อมูลของจำเพาะของเครื่องจักร เช่น สเปก, ไฟล์ CAD, เอกสารรับรองคุณสมบัติ หรือวิดีโอวิธีการบำรุงรักษา
  • รายงานประสิทธิภาพและตัวชี้วัดต่าง ๆ บนแดชบอร์ด เช่น OEE เวลาเครื่องหยุดทำงาน และเปอร์เซ็นต์ของเสีย
  • ระบบจะแจ้งเตือน เมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และอะไหล่คงคลัง 

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ProFile Asset Management System

Progressive Components has released the Profile v4, a cloud-based tracking system designed for OEMs, moulders and mould builders to organise and track tooling activity.

Progressive Components เปิดตัว ‘Profile v4’ ระบบติดตามการทำงานของเครื่องฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์บนคลาวด์

(ที่มา: Progressive Components)

CVe Monitor หรือ อุปกรณ์ติดตั้งบนเครื่องจักรแม่พิมพ์เพื่อเก็บข้อมูล มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • ติดตามรอบการทำงานของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์
  • มีพื้นที่ไดรฟ์จัดเก็บ 4 GB ในตัว เพื่อจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบไร้สายผ่านบลูทูธ
  • ส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์แบบไร้สาย เพื่อส่งต่อไปยังคลาวด์

คลิปวิดีโอ กระบวนการทำงานของอุปกรณ์ Progressive Components 

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author