วัสดุที่โปรแกรมได้

วัสดุที่โปรแกรมได้

‘วัสดุที่โปรแกรมได้’ เปลี่ยนคุณสมบัติได้ตามสภาวะที่กำหนด

เมื่อสมัยเด็ก ๆ คุณผู้อ่านหลายท่านคงเคยเล่นของเล่นที่เป็นไดโนเสาร์ยางตัวเล็ก ๆ ที่แช่น้ำนาน ๆ แล้วมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่เมื่อนำมาวางในที่แห้งก็ค่อย ๆ กลับไปเล็กเหมือนเดิม หรือรถยนต์ของเล่นที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อแช่ตู้เย็น

และเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติก็เปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีเดิม ของเล่นเหล่านี้เป็นวัสดุที่สามารถโปรแกรมได้ คำว่า ‘โปรแกรมได้’ หมายถึง Output จะออกมาเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับ Input ซึ่งตัวกระตุ้นก็มีหลายอย่างที่จะทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตามสภาวะ ทำให้มีประโยชน์การใช้งานมากมาย สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้น อย่างเช่น ฟูกนอนผู้ป่วยที่สามารถปรับสรีระได้เพื่อป้องกันแผลกดทับ หรือเก้าอี้ที่ปรับให้นั่งสบายขึ้นได้ตามแรงกดจากผู้นั่ง หรือเนื้อผ้าที่สามารถหดกระชับเข้ากับตัวผู้ใส่ได้เมื่อโดนความร้อน นอกจากตอบโจทย์ของผู้ใช้งานแล้ว วัสดุที่ปรับคุณสมบัติสามารถมีการใช้งานได้ทั้ง 2 สภาวะ ทำให้มีโอกาสใช้งานได้คุ้มกว่าการใช้งานที่มีหลากหลายรูปแบบ การที่จะทำเช่นนั้นได้ต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ วัสดุที่ใช้ผลิต (พลาสติก โลหะอัลลอย ฯลฯ) และอภิวัสดุ (Metamaterials) เครดิตข้อมูล: www.Bloggang.com คือ การนำวัสดุมาผลิตขึ้นเป็นโครงสร้างภายในมีกลไกที่เลือกปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ตามสิ่งกระตุ้นและย้อนกลับได้ ทำให้วัสดุมีคุณสมบัติที่แต่เดิมไม่มีในเนื้อวัสดุนั้น เช่น การทำเป็นโครงข่ายที่สามารถปรับได้ ยืดหดได้ อ่อนตัว แข็งตัว ‘วัสดุที่โปรแกรมได้’ สามารถแทนที่ระบบทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ ตัวควบคุม ตัวกระตุ้น (Actuator) เพื่อลดความซับซ้อนของระบบและลดการใช้ทรัพยากร โดยการรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าไปในวัสดุโดยตรง

วัสดุที่สามารถโปรแกรม (Programmable Materials) สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ในลักษณะที่ควบคุมและย้อนกลับได้ตามสภาวะหรือสิ่งเร้าที่คิดไว้ล่วงหน้า 

A complex structure composed of many uniform individual elements, produced using 3D printing. According to the researchers at Fraunhofer IWM, the material is a so-called programmable material that is considered a true shape-shifter.

โครงสร้างที่ซับซ้อนประกอบด้วยแต่ละองค์ประกอบที่เหมือนกันจำนวนมาก ผลิตด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ตามคำกล่าวของนักวิจัยที่สถาบัน Fraunhofer IWM วัสดุนี้เรียกว่า วัสดุที่สามารถโปรแกรมได้ 

(ที่มา: Fraunhofer IWM)

วัสดุที่โปรแกรมได้สามารถปรับโดยอิสระให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ปรับให้ท่าทางการนั่งหรือนอนที่สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดแผลกดทับ สิ่งที่รองข้างใต้เปลี่ยนรูปร่างในลักษณะที่เพิ่มหน้าสัมผัสและลดแรงดันบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นักวิจัยของ Fraunhofer Cluster of Excellence Programmable Materials (CPM) ได้พัฒนาระบบที่โปรแกรมได้ดังกล่าว จากนั้นร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมนำออกสู่ตลาด และมีเป้าหมาย คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

On the left, a uniform cell made of structural elements. In the middle, the construction of the programmable material from many cells is shown constructively. On the right, the 3D printed demonstrator.

รูปด้านซ้าย คือ เซลล์ที่เหมือนกันทำจากองค์ประกอบโครงสร้าง 

รูปกลาง คือ การสร้างวัสดุที่โปรแกรมได้จากหลายเซลล์ 

รูปด้านขวา คือ แบบสาธิตพิมพ์ 3 มิติ

(ที่มา: Fraunhofer IWM)

การผสานรวมกันอย่างชาญฉลาดของวัสดุและโครงสร้างจุลภาค

นักวิจัยที่ Fraunhofer IWM มี 2 วิธีพื้นฐานในการสร้างคุณสมบัติ อย่างแรก คือ วัสดุฐาน เช่น เทอร์โมพลาสติกที่สามารถหลอมละลายได้ หรือโลหะผสมที่มีคุณสมบัติจดจำรูปร่างได้ (Shape Memory) อย่างที่ 2 คือ โครงสร้างจุลภาคของสิ่งที่เรียกกันว่า อภิวัสดุ (Metamaterials) ซึ่งวัสดุที่มาสร้างเป็นโครงสร้างมีกลไกภายใน ประกอบด้วยเซลล์แต่ละเซลล์ มีองค์ประกอบโครงสร้างต่าง ๆ อย่างคานเล็กและเปลือกบาง ๆ ในขณะที่เซลล์ของวัสดุทั่วไปอย่างโฟม จะมีลักษณะคละกัน ไม่เท่ากัน แต่เซลล์ของอภิวัสดุจะมีการผันแปรแต่มีขนาดที่แม่นยำ โดยการโปรแกรมเป็นลักษณะที่แรงดันจากจุดหนึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในจุดอื่น ๆ อย่าง ในกรณีของฟูกนอน เป็นวิธีที่พื้นผิวรองรับถูกปรับเปลี่ยนได้

วัสดุตอบสนองต่อ ‘สิ่งกระตุ้น’ อื่น ๆ ตุ้นที่วัสดุต้องตอบสนอง อาจเป็นความเครียดเชิงกล ความร้อน ความชื้น หรือแม้กระทั่งสนามไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเลือกของวัสดุและโครงสร้างจุลภาค วัสดุที่สามารถโปรแกรมได้ยังปรับเปลี่ยนวัตถุเข้ากับการใช้งานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทำให้สิ่งต่าง ๆ สามารถใช้ได้หลายฟังก์ชันกว่าที่เคย ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

วัสดุที่สามารถโปรแกรมได้ในทางปฏิบัติ

จากข้อมูลของนักวิจัย IWM วัสดุเพียงชิ้นเดียวยังสามารถแทนที่ระบบทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ ตัวควบคุม และตัวกระตุ้นการทำงาน โดยมีเป้าหมาย คือ การลดความซับซ้อนของระบบและลดการใช้ทรัพยากร ด้วยการรวมฟังก์ชันเข้าไปในวัสดุโดยตรง ซึ่งทำได้ที่ Fraunhofer Cluster of Excellence Programmable Materials (CPM) เมื่อการพัฒนาวัสดุโปรแกรมได้เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าวัสดุที่สามารถโปรแกรมได้มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบบจำนวนมากและมีความทนทานหรือไม่

นักวิจัยเน้นว่าโปรเจคนำร่องแรกที่ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมกำลังจะดำเนินการอยู่ วัสดุที่โปรแกรมได้คาดว่าจะเริ่มแทนที่แต่ละส่วนประกอบในระบบที่มีอยู่ หรือใช้ในการใช้งานพิเศษ ซึ่งอาจเป็นที่นอนทางการแพทย์ ที่นั่ง พื้นรองเท้า และชุดป้องกัน เป็นต้น จากนั้นสัดส่วนของวัสดุที่สามารถโปรแกรมได้จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น สุดท้ายก็จะสามารถพัฒนาประโยชน์ได้ในทุกที่ เช่น Soft Robotics การวิจัยอวกาศ หรือในด้านการกีฬา เป็นต้น

ตัวอย่างอื่น ๆ ของวัสดุที่สามารถโปรแกรมได้ คุณผู้อ่านสามารถดูได้ในคลิปวีดีโอด้านล่าง

โพลิเมอร์ที่จดจำรูปร่างได้ 

การคาดการณ์อนาคตของวัสดุที่สามารถโปรแกรมได้

สสารที่โปรแกรมได้ด้วยสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิ

พลาสติกที่หดเป็นรูปทรงที่กำหนดไว้ได้ด้วยอุณหภูมิ

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author