upcycle metal powder 3D

รีไซเคิลผงโลหะการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เพิ่มความยั่งยืน 

6K Additive ประกาศข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาผงโลหะสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ และการรีไซเคิล ร่วมกับบริษัท Incodema3D ที่ตั้งอยู่ในฟรีวิลล์ นิวยอร์ค ที่แสวงหาหนทางประกันการจัดหาผงโลหะในท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ พร้อมโซลูชั่นในการรีไซเคิลผงโลหะและชิ้นส่วนหรือที่ใช้แล้ว หมุนเวียนผลิตกลับมาเป็นผงโลหะใหม่ เพื่อให้ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืน

แพลตฟอร์ม Unimelt microwave plasma ของ 6K ผลิตผงโลหะสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุที่ดีที่สุด (best-in-class) (ที่มา: 6K Additive)

จากความต้องการและปริมาณคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรมการบินอวกาศและการป้องกันประเทศ, Incodema3D จึงเสาะหาหนทางที่จะประกันการจัดหาผงโลหะสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุในท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด และโซลูชั่นสำหรับการรีไซเคิลผงโลหะและชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว ระบบการผลิตผงโลหะด้วยพลาสม่าไม่โครเวฟ Unimelt ของ 6K Additive สามารถผลิตผงโลหะในประเทศได้ในปริมาณสูง และอยู่บนหนทางสู่ความยั่งยืนด้วยการรีไซเคิลโลหะที่ใช้แล้วของ Incodema3D ผ่านโปรแกรมซื้อผงโลหะคืน

Kevin Engel ผู้อำนวยการการผลิตแบบเติมวัสดุและปฏิบัติการมาตรวิทยาของ Incodema3D อธิบายว่า “ตอนนี้เรากำลังคุยกับลูกค้าสำหรับโครงการต่างๆ ในปี 2023 ที่จำเป็นต้องใช้ผงโลหะสิบตันต่อเดือน ในเมื่อปริมาณที่ใช้มากแบบนี้ การรีไซเคิลจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจเรา โดยการรีไซเคิลผงโลหะที่ใช้แล้วกับ 6K Additive เราสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลดได้แล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ และมาตรฐานคุณภาพที่ตั้งขึ้นเป็นการตั้งบาร์ที่สูงไม่ว่าสำหรับซัพพลายเออร์รายใดก็ตาม 6K Additive สามารถบรรลุได้มากกว่า” ไม่นานมานี้ บริษัทออกผลการศึกษา LCA โดย Foresight Management ทำการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตผงโลหะของเทคโนโลยีพลาสมาไมโครเวฟ Unimelt ของ 6K เปรียบเทียบกันกับเทคโนโลยีการทำให้เป็นละออง (atomization) ในปัจจุบัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นการใช้พลังงานที่ลดลง 91 เปอร์เซ็นต์และลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ 91.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้กระบวนการ Unimelt ของ 6K

Incodema3D ได้ทำการทดสอบก่อนรับรองคุณภาพของโลหะผสมนิกเกิล 625 (Ni625) ซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีความแข็งแกร่งสูง ต้านทานการกัดกร่อน และเป็นที่นิยมในแอปพลิเคชันต่างๆ มากมายของลูกค้า การรับรองคุณสมบัติของตัวอย่างเปรียบเทียบกับซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ และข้อกำหนดของลูกค้า โดยทำการทดสอบ พบว่า Ni625 ของ 6K Additive เกินเกณฑ์ในทุกคุณสมบัติ ที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งรวมถึง ความทนต่อแรงดึง (มากกว่า 125 กิโลปอนด์ต่อ ตร.นิ้ว – ksi) จุดคราก (yield strength มากกว่า 85 ksi) และความยืด ณ จุดขาด (มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนิกเกิ้ล Ni625, 6K Additive ยังผลิตผงโลหะชนิดอื่นๆ รวมถึง Ni718 อ็อกซิเจนต่ำ (500-700 ppm) Ti64 สแตนเลสสตีล 316/17-4, ทองแดง 18150 และ GRCOP รวมถึงผงโลหะทนไฟอย่าง ทังสเตน แทนทาลัมและเรเนียม

การได้ซัพพลายเออร์วัสดุภายในประเทศที่สามารถปรับขนาดได้มีความสำคัญสำหรับ Incodema3D เนื่องจาก 6K ใช้วัสดุภายในประเทศ จึงไม่มีความเสี่ยงว่าห่วงโซ่อุปทานจะหยุดชะงัก (ผู้เขียน: การมีห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ระยะไกลในต่างประเทศ มีความเสี่ยงมากกว่า ในแง่ของการกีดกันทางการค้า หรือมาตรการห้ามส่งออก ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังเช่น กรณีอินโดนีเซียห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม หรือสงครามรัสเซีย ยูเครนซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวสาลีได้ ซึ่งเหล่านี้มีปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง) ในขณะที่สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การมีห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศที่สั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าในแง่ของความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้

คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ต่างๆ ในปัจจุบันของการเลือกซัพพลายเออร์วัสดุ นอกจากต้องตอบโจทย์เรื่องคุณภาพแล้ว ยังมีความต้องการในเรื่องของความยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการผลิตที่น้อยกว่า ทั้งยังมีความต้องการในแง่ของการหมุนเวียนอัปไซเคิลเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมุมมองที่พิจารณาเรื่องความยั่งยืนควบคู่กันไปกับสมรรถนะการใช้งาน เป็นสิ่งที่กำลังเป็นบรรทัดฐานใหม่ในปัจจุบัน รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าจากภูมิรัฐศาสตร์ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่หลากหลายที่ต้องนำมาพิจารณาสำหรับการเลือกซัพพลายเออร์ ซึ่งการมีครบเครื่องแบบนี้ของ 6K Additive จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า Incodema3D ดังกล่าวมาข้างต้น

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

บทความอื่นๆ :

About The Author