Precision Components

การลดต้นทุน ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนในการจัดหาส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ

การปั๊มโลหะและการตัดด้วยเลเซอร์ส่งมอบส่วนประกอบที่มีความแม่นยำคุณภาพสูง แต่ยังสามารถเกี่ยวข้องกับชุดที่ซับซ้อนของกระบวนการเพิ่มเติมซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแก่ห่วงโซ่อุปทาน โดยการแนะนำความเรียบง่ายสู่กระบวนการ การกัดด้วยสารเคมีทำให้การส่งมอบที่มีประสิทธิผลด้านต้นทุนของส่วนประกอบแม่นยำสามารถทำได้ ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน Precision Micro กล่าว

การกัดด้วยสารเคมีสามารถบรรลุซึ่งคุณสมบัติมาตรฐานขั้นต่ำที่ 0.1 มม. (ที่มา: Precision Micro)

ในโลกอุดมคติ ทุกผู้ผลิตต้องการการส่งมอบส่วนประกอบคุณภาพสูงที่ตรงเวลาที่ต้นทุนต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ ยังเป็นที่รู้จักกันดีถึงสามเสาหลัก – ต้นทุน คุณภาพ และความเร็ว – ยากที่จะบรรลุพร้อมกันได้ มีบางสิ่งที่มักต้องเลือก ในกรณีของส่วนประกอบแม่นยำ สิ่งนี้ก็เป็นเช่นนั้น

โดยมักมีบทบาทในพันธกิจที่สำคัญในเครื่องมือที่รวม การใช้งานในยานยนต์ อวกาศและการแพทย์ สิ่งที่ข้ามการพิจารณาไปได้เลยคือ คุณภาพและสมรรถนะ ทั้งสองสิ่งไม่สามารถย่อหย่อนได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องหันมายอมรับว่าคุณภาพใช้เวลาและมาด้วยราคา และขณะที่พวกเขาสร้างปัจจัยเหล่านี้ลงไปในกำหนดการผลิตและโมเดลการกำหนดราคา พวกเขาก็ยังต้องประสบกับปัญหาความไม่สม่ำเสมอและปัญหาอุปทาน อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

แต่อย่างน้อยในแง่ของงานโลหะแผ่น มีวิธีที่จะพบสมดุลที่น่าพอใจมากขึ้นกับสมการของ ต้นทุน คุณภาพและความเร็ว อย่างแรก มีโจทย์ของการออกแบบและการสร้างต้นแบบเพื่อทำให้แน่ใจในความคลาดเคลื่อนที่ถูกต้องและส่วนประกอบเหมาะกับวัตถุประสงค์ สิ่งนี้เกี่ยวกับเครื่องมือและระดับของการลองผิดลองถูก อาจเพิ่มเวลาและต้นทุนแก่กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวัสดุที่เลือกประพฤติในทางที่ไม่คาดคิด เนื่องจากโลหะทุกชนิดมีคุณสมบัติที่โดดเด่น และทุกการออกแบบมีความเฉพาะตัว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ตัวอย่าง คือ อลูมิเนียม ซึ่งเป็นโลหะอ่อน และไทเทเนียม โลหะแข็ง ทั้งคู่เป็นที่รู้กันว่ามีความท้าทายเฉพาะซึ่งอาจมีมีค่าใข้จ่ายสูงในการแก้ไข

นอกจากนี้ในการตัดจริงเอง เครื่องมือทางกลรวมถึงการปั๊มและการฉีดน้ำ อาจเฉือน บดขยี้หรือทำความเสียหายแก่ขอบโลหะ การตัดด้วยเลเซอร์ใช้ความร้อนซึ่งก็มีผลกระทับกับโลหะ ในขณะที่ปัญหาเหล่านี้อาจเล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย แต่ก็เพิ่มชั้นของความซับซ้อน  เสี้ยนซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการปั๊มโลหะให้ความท้าทายที่เหมือนกัน ทำให้ต้องมีการขัดแบบ barrel ขัดแบบ linish หรือ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อบรรลุคุณภาพที่ต้องการ ทุกขั้นตอนของกระบวนการมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ความล่าช้าและความไม่แน่นอนในเวลานำ อันใดอันหนึ่งก็เป็นปัญหาการลดความซับซ้อน

ต้นตอของความไม่แน่นอนคือ ความซับซ้อน ซึ่งมักแปลมาเป็นต้นทุน หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะต่อสู้กับสิ่งนี้คือ ความเรียบง่าย— เช่นที่นำเสนอผ่านการกัดด้วยสารเคมี รู้จักกันมากกว่าในชื่อ การกัดด้วยสารเคมี หรือ การกัดด้วยภาพ เป็น “กระบวนการตัดเฉือนแบบลบออก” ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ได้รับการพิมพ์บนโลหะที่เคลือบเป็นพิเศษโดยใช้แสงยูวีก่อนเลือกกัดออกจากแผ่น เหมือนกันกับการพิมพ์ เว้นแต่เป็นสามมิติ      

สามารถผลิตส่วนประกอบที่มีความซับซ้อนอย่างสูง การกัดด้วยสารเคมีสามารถใช้ได้กับโลหะแทบทุกประเภท(ที่มีความหนาไม่เกิน 1.5 มม.) และบนแผ่นที่มีความยาวไม่เกิน 1500 มม. ให้การปรับแต่งเชิงเรขาคณิตได้อย่างไม่จำกัดและความแม่นยำที่ทำซ้ำได้อย่างไม่สิ้นสุด เหมาะอย่างสมบูรณ์กับการผลิตที่รวดเร็วของแม้กระทั่งการออกแบบที่ซับซ้อนที่สุดและใช้กันแพร่หลายทั่วอุตสาหกรรม แม้กระทั่งการใช้งานที่สุดโต่งที่สุด ในขณะที่เทคโนโลยีอาจซับซ้อน แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการด้วยตัวมันเองกระชับ เกิดผลเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิผลทางต้นทุนอย่างสูง

เครื่องมือดิจิทัลลดต้นทุนและเวลาที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพ ในทำนองเดียวกัน ระหว่างการสร้างแบบจำลอง วิศวกรจ่ายตามแผ่นของชิ้นส่วน ลดค่าใช้จ่าย และเมื่อทุกชิ้นส่วนถูกกัดในเวลาเดียวกัน – โดยไม่มีเสี้ยน – จึงไม่มีต้นทุนจากกระบวนการเพิ่มเติม ชุดผลิตของส่วนประกอบสามารถดำเนินการได้ด้วยเครื่องมือเดียวในการเดินเครื่องผลิตครั้งเดียว ผลลัพธ์ของทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ ทำให้กรอบเวลาสามารถเปลี่ยนจากหลายสัปดาห์และหลายเดือน ลดลงเหลือเป็นหลายวัน และกระทั่งบางครั้งเหลือเป็นหลายชั่วโมง 

ในขณะที่กรรมวิธีอื่นๆ สำหรับงานโลหะ— เช่น การปั๊ม การเจาะและการตัดด้วยเลเซอร์และแรงดันน้ำ – ค่อนข้างที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ปลายที่มีคุณภาพสูง คำถามสำคัญคือ กรรมวิธีเหล่านี้ทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบเคียงกับแบบ ต้นทุน คุณภาพและความเร็ว ตามที่ Precision Micro ระบุ คำตอบคือ น้อยกว่าการกัดด้วยสารเคมี

เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกัดด้วยสารเคมี ดาวน์โหลดรายงานของ Precision Micro ได้ที่ https://www.precisionmicro.com/

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com

About The Author